•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

Ένταξη έργων του Δήμου Βόλβης σε Επιχειρησιακά Προγράμματα

espa3

 

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

 • Ενταγμένο Έργο 1:

«Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από αμίαντο με σωλήνες PVC στην Τ.Κ. Ν.Απολλωνίας Δήμου Βόλβης»

Με την υπ’αριθ. 2113/06-4-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από αμίαντο με σωλήνες PVC στην Τ.Κ. Ν.Απολλωνίας Δήμου Βόλβης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002867 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Το έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νέας Απολλωνίας του Δήμου Βόλβης με πλαστικό αγωγό PE νέας τεχνολογίας (3ης γενιάς) διαμέτρου Φ160 συνολικού μήκους 2,191 χλμ., από υφιστάμενο αντλιοστάσιο – γεώτρηση στη δεξαμενή Δ3 χωρητικότητας 500 m3 η οποία τροφοδοτεί τον ομώνυμο οικισμό. Για τη σωστή λειτουργίας του εξωτερικού υδραγωγείου και λόγω της υψομετρικής διαφοράς, θα κατασκευαστούν 4 φρεάτια εκκενωτών και 4 φρεάτια αερεξαγωγών σε κατάλληλες θέσεις. Με το έργο αυτό, θα ικανοποιηθεί με καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο τόσο η τωρινή αλλά και η μελλοντική ζήτηση σε νερό και παράλληλα δοθεί η δυνατότητα ακύρωσης του ενός υφιστάμενου αγωγού αμιάντου που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του οικισμού.

Στις 02-4-2018 υπογράφηκε η σύμβαση υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από αμίαντο με σωλήνες PVC στην Τ.Κ. Ν.Απολλωνίας Δήμου Βόλβης» ποσού 74.371,10 € και με προθεσμία υλοποίησης οκτώ (8) μήνες. Ανάδοχος του έργου είναι ο ΠΑΛΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.

Στις 28-12-2018 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από αμίαντο με σωλήνες PVC στην Τ.Κ. Ν.Απολλωνίας Δήμου Βόλβης», όπως προβλέπονταν από την εγκεκριμένη μελέτη, τις σχετικές με την κατασκευή του έργου εντολές της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο και εντός της προθεσμίας που χορηγήθηκε με την υπ’αριθ. 248/2018 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Βόλβης. 

Σχετικοί σύνδεσμοι : α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ και β) Λεπτομέρειες απόφασης ένταξης

 • Ενταγμένο Έργο 2 :

«Αντικατάσταση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου από πηγές νερού Μάνα – υφιστάμενη δεξαμενή Αρέθουσας»

Με την υπ’αριθ. 2109/06-4-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου από πηγές νερού Μάνα – υφιστάμενη δεξαμενή Αρέθουσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002872 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου του οικισμού της Αρέθουσας από τις Πηγές Νερού Μάνα έως την υφιστάμενη δεξαμενή Δ1 της Αρέθουσας, βορειοανατολικά του οικισμού της Αρέθουσας. Η δεξαμενή Δ1 υδροδοτείται από μία φυσική πηγή που χωροθετείται ψηλότερα (σε ορεινή περιοχή) από αυτήν και αποτελεί την αρχή του δικτύου βαρύτητας, για την κάλυψη των μεγαλύτερων αναγκών σε νερό ύδρευσης του οικισμού. Ιδιαίτερα, τη χειμερινή περίοδο όπου οι ανάγκες του οικισμού για νερό είναι λιγότερες, λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο η δεξαμενή Δ1.

Με το έργο αυτό, προβλέπεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου, μήκους περίπου 2,6 km, ο οποίος εμφανίζει προβλήματα σε αρκετές θέσεις, τα οποία προέρχονται είτε λόγω της κατασκευής του από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες είτε εξαιτίας της παλαιότητας του δικτύου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται απώλειες νερού, με αγωγό πολυαιθυλενίου PE 3ης γενιάς. Η επιλογή του εν λόγω υλικού έγινε λόγω της αντοχής στο χρόνο, καθώς και στη μηδαμινή αλληλεπίδρασή του με το ρέον ύδωρ.

Στα υψηλότερα σημεία και ανά τακτά σχετικά διαστήματα κατά μήκος των αγωγών θα τοποθετηθούν φρεάτια αερεξαγωγών για την απομάκρυνση του αέρα που ενδέχεται να εισέλθει στον αγωγό, ενώ στα χαμηλότερα σημεία θα τοποθετηθούν φρεάτια εκκενωτών για την περίπτωση που θα απαιτηθεί εκκένωση τμήματος του αγωγού. Επίσης σε συγκεκριμένες θέσεις αλλαγής μηκοτομικής κλίσης και σε θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης οριζοντιογραφικά τοποθετούνται κατάλληλα σώματα αγκύρωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, για την παραλαβή των δυνάμεων εκτροπής που εμφανίζεται στις θέσεις αυτές.

Σχετικοί σύνδεσμοι : α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ και β) Λεπτομέρειες απόφασης ένταξης

 • Ενταγμένο Έργο 3 :

«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης»

Με την υπ’αριθ. 9088/15-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης» με Κωδικό ΟΠΣ 5001949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης αποτελεί μία νέα κοινωνική δομή που λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2017. Η γεωγραφική εμβέλεια του Κέντρου Κοινότητας καλύπτει το σύνολο της επικράτειας του Δήμου Βόλβης και εδρεύει στο κοινοτικό κατάστημα των Ν. Βρασνών.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Ειδικότερα , το Κέντρο Κοινότητας :

 • Αναλαμβάνει τη διαδικασία υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α)»
 • Πληροφορεί και διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας (πχ. ΚΕΠΑ-πιστοποίηση αναπηρίας,επιδόματα)
 • Συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές
 • Παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη
 • Ενημερώνει για προγράμματα και θέσεις απασχόλησης (π.χ. κοινωφελής εργασία Ο.Α.Ε.Δ., προκηρύξεις Α.Σ.Ε.Π.) και παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη από την προσκόμιση και παραλαβή των δικαιολογητικών έως την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι όλοι οι πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Βόλβης και κατά προτεραιότητα, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ, οι άνεργοι, τα ΑΜΕΑ και όσοι διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από μία Κοινωνική Λειτουργό και μία Ψυχολόγο και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00-15.00.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τη δομή είναι τα εξής : 23970.24427 & 23970.23762

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας υπάγεται στις αρμοδιότητες της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δήμου Βόλβης.

 

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

 • Ενταγμένο  Έργο 1:

«Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλβης»

Με την υπ’αριθ. 432/21-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλβης» με Κωδικό ΟΠΣ 5037507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το έργο αφορά την κατασκευή Κεντρικού Πράσινου Σημείου στο Δήμο Βόλβης και θα αναπτυχθεί στη Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου, Δ.Κ. Βρασνών. Το Κεντρικό Πράσινο Σημείο θα είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Θα βρίσκεται στο κέντρο του παραλιακού μετώπου του Δήμου και θα εξυπηρετεί, σε πρώτη φάση, τις ανάγκες του συνόλου του Δήμου.

Ο χώρος στον οποίο θα δημιουργηθεί το Πράσινο Σημείο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή, στη Δ.Κ. Βρασνών της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου, είναι έκτασης 1.000,00 τ.μ. και έχει εύκολη πρόσβαση από αγροτικές οδούς. Η ανάπτυξη του Πράσινου Σημείου σε αυτό το χώρο μπορεί να ενταχθεί αρμονικά με το ευρύτερο περιβάλλον με τη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων με υλικά προσφιλή με το περιβάλλον, την αισθητική των κτιρίων, την περίφραξη και την φύλαξη του χώρου, την ανάπτυξη υψηλής φύτευσης περιμετρικά της όλης εγκατάστασης.

Σχετικοί σύνδεσμοι: α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ  και β) Λεπτομέρειες απόφασης ένταξης

 

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

 • Ενταγμένη Πράξη 1:

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βόλβης»

Με την υπ’αριθ. 4300/1462/Α3/28-06-2019 απόφαση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ (ΑΔΑ: ΩΠ6Χ465ΧΙ8-Θ1Ν) αποφασίσθηκε η ένταξη της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βόλβης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίας».

Με την εν λόγω Πράξη, συνδικαιούχος της οποίας είναι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προτείνονται παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση και εξυπηρέτηση του τουριστικού προϊόντος. 

Σχετικοί σύνδεσμοι: α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Attachments:
ΑρχείαΜέγεθος Αρχείου
Download this file (ADA_AE_5037507_1-0.pdf)ADA_AE_5037507_1-0.pdf371 kB