•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση στην τακτική (Δια ζώσης) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής για την Δευτέρα 20 Μαΐου 2024


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 16/05/2024

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8053

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

      

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/2023 και της αριθ. 303/30971/02-04-2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική (Δια ζώσης) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 20η Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ., κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση όρων διακήρυξης για το υποέργο Α/Α 1 με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» της Πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5201389», συνολικού προϋπολογισμού 8.450.000,00 €
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αναβάθμιση υπαίθριων χώρων Σταυρού» με αναθεώρηση
 3. Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ. ΕΣ., ποσού 235.557,63 € για το Δήμο Βόλβης, για την κάλυψη δαπανών Δήμων παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020
 4. Λήψη απόφασης Δημοτικής Επιτροπής για την άσκηση ή μη από το Δήμο Βόλβης του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά της υπ’ αριθ. 1230/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης
 5. Απαλλαγή υπολόγου από το 425/2024 ένταλμα προπληρωμής
 6. Έγκριση του 2ου Πρακτικού του υπ. αρ. 2/2024 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για την σίτιση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Βόλβης και γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βόλβης για δύο (2) έτη» (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 346159), για το Τμήμα Β' [Προμήθεια γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βόλβης για δύο (2) έτη] και κατακύρωση 
 7. Εξειδίκευση της πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών σε επίσημους φορείς που επισκέπτονται τον Δήμο Βόλβης, στο πλαίσιο διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου
 8. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 7954/16-05-2024 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
 9. Διαγραφή ποσού από τον υπ’ αριθ. 1335/2024 χρηματικό κατάλογο του Δήμου Βόλβης
 10. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Τρίτου του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων για τον έλεγχο τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισμού
 11. Λήψη Απόφασης επί : 1) Tης αυτοδίκαιης διακοπής της με αρ. πρωτ. 11258/30.6.2023 σύμβασης παραχώρησης αιγιαλού, λόγω παύσης επιχειρηματικής δραστηριότητας (υποκαταστήματος) και παύσης εργασιών κωδικού αριθμού δραστηριότητας [σύμφωνα με το άρθρο 7 -ακροτελεύτια διάταξη- της ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432/Β’/10.3.2023)] και την από 16.5.2024 (αρ. εισ. 7985/16.5.2024) αίτηση του μισθωτή δημοτικού αναψυκτηρίου (αυτοδίκαιη και συναινετική λύση μισθωτηρίου συμφωνητικού εκμίσθωσης αιγιαλού) και 2) Της Διαγραφής ποσού από τον Χ.Κ. 1346/2024, που αφορά σε μισθώματα αιγιαλού έτους 2024
 12. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 7739/13-05-2024 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 13. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
 14. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΤΣΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και της ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΓΟΥΣΙΔΗ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 15. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΖΗΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συζ. ΝΤΙΦΑΤΖΙΟ ΛΟΥΙΤΖΙ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 16. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ της ΦΟΥΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συζ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1168 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΧΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΗΛΙΑ και της ΑΝΝΑΣ συζ. ΓΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 18. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ του ΓΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΧΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 19. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΑ και της ΠΑΓΩΝΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 20. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 21. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΚΕΧΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 22. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΠΑΪΡΑΜΙΔΗ ή ΠΑΪΡΑΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ χήρας ΠΑΠΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1769 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 23. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΗ και της ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 24. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΓΙΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1473 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 25. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΘΕΟΔΟΣΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ συζ. ΤΣΩΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 26. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΚΟΠΑΡΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 27. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑΣ ΓΚΟΓΚΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ το γένος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΖΩΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1599 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 28. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΟΓΚΑ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1599 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 29. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΘΕΟΔΩΡΑΣ - ΚΛΑΙΡΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΛΒΙΝΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1794 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 30. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΣΚΑΝΤΖΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΑΝΝΑΣ συζ. ΝΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1779 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 31. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΣΚΑΝΤΖΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΑΝΝΑΣ συζ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΤΖΗ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1779 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 32. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΗΛΙΑ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1711 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 33. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΣΕΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1655 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 34. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΣΕΤΤΑ ΟΛΓΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ συζ. ΜΙΣΟΠΑΠΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1655 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 35. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ της ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑΣ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ συζ. ΜΑΛΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1655 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 36. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1711 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΗΛΙΑ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
 37. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1779 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΣΚΑΝΤΖΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΑΝΝΑΣ συζ. ΝΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 38. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1779 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΣΚΑΝΤΖΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΑΝΝΑΣ συζ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΤΖΗ
 39. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1599 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑΣ ΓΚΟΓΚΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ το γένος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΖΩΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ
 40. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1599 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΟΓΚΑ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ
 41. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1576 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ συζ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 42. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1769 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΠΑΪΡΑΜΙΔΗ ή ΠΑΪΡΑΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ χήρας ΠΑΠΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 43. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1168 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ της ΦΟΥΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συζ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 44. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1613 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΑΛΛΑ
 45. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1655 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΣΕΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
 46. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1655 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΣΕΤΤΑ ΟΛΓΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ συζ. ΜΙΣΟΠΑΠΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 47. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1655 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ της ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑΣ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ συζ. ΜΑΛΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1655 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 48. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ σ. ΚΟΣΜΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 49. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 50. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 51. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΛΙΑΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΖΗΣΗ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 52. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ σ. ΛΙΑΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 53. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/340 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΓΚΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ
 54. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/340 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΓΚΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ
 55. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/340 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΓΚΑΓΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

Παρακαλείστε όπως, σε περίπτωση κωλύματος, να μας ενημερώσετε εγκαίρως για να προσκαλέσουμε το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δ.Ε.

Λιάμας Διαμαντής