•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας 1ου Διμήνου 2024


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 05/03/2024

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3916

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ 1ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2024 

 

ΠΡΟΣ

          α) Τον κ. Δήμαρχο

          β) Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

          γ) Τους κ.κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων    

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 και 67Α του Ν.3852/2010 (Α’ 87), ως ισχύουν, παρακαλείστε  όπως προσέλθετε  σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βόλβης, για το 1ο δίμηνο 2024, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την  15η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 μεσημέρι, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σταυρού.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων  που επιθυμούν να  θέσουν θέμα  προς συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση, καλούνται να το υποβάλουν εγγράφως μέχρι την Δευτέρα 11/03/2024, είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Άρθρο 67Α του ν. 3852/2010 Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής

1. Επιπλέον της παρ. 1 του άρθρου 67, το δημοτικό συμβούλιο κάθε δύο (2) μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής. H παράλειψη σύγκλησης του συμβουλίου στην ανωτέρω προθεσμία για λόγους που δεν άπτονται ανωτέρας βίας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση. Η παρουσία του δημάρχου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εντεταλμένου συμβούλου ή του προέδρου νομικού προσώπου στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει θέμα της αρμοδιότητας τους στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος ορίζεται από τον δήμαρχο ο ίδιος ή άλλος αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος για να συμμετάσχει στην συζήτηση του εν λόγω θέματος.

3.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση, τους δημοτικούς συμβούλους για την ημερομηνία, τον τόπο συνεδρίασης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων.

4. Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιαδήποτε απόφασης.

5. Θέματα διεξαγωγής της συνεδρίασης αυτής δύνανται να περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

6. Ειδικά για αυτή τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δεν απαιτείται απαρτία.

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 67.