•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση στην τακτική (Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου για την Τετάρτη 31 2024


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 27/01/2024

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1374

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.5053/2023 και της αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική (Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 31η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

                           

     (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ  κ. Νικόλαος Θωμά)

 1. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την νέα Δημοτική περίοδο.
 2. Εκλογή εκπροσώπου Δήμου Βόλβης, για την συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Κ.Μ.
 3. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου Δήμου Βόλβης στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες.
 1. Εκλογή ενός (1) αντιπροσώπου του Δήμου Βόλβης στον ΣΔΙΠ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ).
 1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
 1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης.
 1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης.
 2. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Βόλβης.
 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Βόλβης.
 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
 1. Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας.
 1. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό και ορισμός Προέδρου.
 1. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού  Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
 1. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Βόλβης, για την σύνθεση των σχολικών Συμβουλίων.
 
 1. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Βόλβης, για την συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού Παραλιών ως πολυσύχναστων.
 1. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Βόλβης, για την συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.
 1. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Βόλβης, για την συγκρότηση επιτροπής θαλάσσιων μέσων αναψυχής Αριθ. 20 Γ.Κ.Λ.
 1. Συγκρότηση Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων για την επιθεώρηση – αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, πόλεως & υπαίθρου, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

(Εισηγητής Δήμαρχος –κ. Λιάμας Διαμαντής)

 1. Καθορισμός και τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βόλβης.
 2. Κατανομή χρηματοδότησης ποσού 57.960,00 € (Προϊόν ΥΠ. ΕΣ. – Α΄ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2024.
 1. Κατανομή χρηματοδότησης ποσού 7.000,00 ευρώ από ΥΠ. ΕΣ., για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ, στο Δήμο Βόλβης, για το σχολικό έτος 2023- 2024.
 1. Σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Βόλβης με το μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «Εταιρία Νευροεπιστημών και Αποκατάστασης».
 1. Έγκριση της με αριθ. 519/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης με τίτλο: «Διεύρυνση του αντικειμένου (σκοπού) της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, στον τομέα της διαχείρισης, αξιοποίησης και εμπορίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 1069/1980»
 1. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων από αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή της Κοινότητας Στίβου Δήμου Βόλβης
 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων από αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή της Κοινότητας Νικομηδινού Δήμου Βόλβης
 1. Έγκριση σύνδεσης δημοτικών κτιρίων των Κοινοτήτων Βρασνών και Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης με το φυσικό αέριο – Εξουσιοδότηση για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
 1. Λήψη Απόφασης επί αυτοδίκαιης διακοπής της με αρ. πρωτ. 7637/19.6.2023 σύμβασης παραχώρησης αιγιαλού, λόγω οριστικής παύσης λειτουργίας επιχείρησης.
 1. Λήψη Απόφασης επί της αποδοχής ή μή της από 26.1.2024 (αρ. εισ. 1344/26.1.2024) αιτήσεως περί πρόωρης (συναινετικής) λύσης του μισθωτηρίου συμφωνητικού, που αφορά στο δημοτικό αναψυκτήριο του δημοτικού πάρκου αναψυχής ‘Πλατανεώνα’ της Κοινότητας Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης

 2. Αποδοχή δωρεάς ενός (1) κλαδοτεμαχιστή από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.ο.Σ.Δ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Βόλβης και ορισμό επιτροπής παραλαβής   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ