•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 09/11/2023

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 20733

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και των αριθ. 374/39135/30-05-2022 και 380/39456/15-06-2022 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 10η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1420/2023 απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – Ακύρωση της υπ’ αριθμό 247/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης, στην οποία ενσωματώθηκε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 136/2023, κατά το μέρος αυτής με το οποίο κρίθηκε αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» για το Τμήμα Α΄ [Καλαθοφόρο Όχημα] του υπ' αρ. 2/2023 διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε αυτή ως προσωρινή ανάδοχος της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) Καλαθοφόρου Οχήματος, Εξοπλισμού Χειμερινής Συντήρησης και ενός (1) Διαξονικού Απορριμματοφόρου Οχήματος με Γερανό για τις ανάγκες του Δήμου Βόλβης» (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 184617,1) – Λήψη απόφασης για την περεταίρω εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας

   Η πρόσκληση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για λόγους τήρησης προθεσμιών, για λόγους Δημοτικού συμφέροντος και για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, καθώς η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1420/2023 απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), θα πρέπει να ληφθεί και να αποσταλεί στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μέχρι τις 13/11/2023.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ