•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 20/02/2023

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2876

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και των αριθ. 374/39135/30-05-2022 και 380/39456/15-06-2022 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 24η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στον οικισμό Κοκκαλούς της Κοινότητας Απολλωνίας της Δ.Ε. Μαδύτου του Δήμου Βόλβης
 2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, για την αξιολόγηση της προσφοράς του βασικού μελετητή για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Μελετητή στο Υποέργο 1 «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης και εξωτερικού υδραγωγείου για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Απολλωνίας, Κοκκαλούς και Μοδίου της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου Δήμου Βόλβης», του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»
 3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, για την αξιολόγηση της προσφοράς του βασικού μελετητή για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Μελετητή στο Υποέργο 3 «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Στίβου της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης», του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»
 4. Έγκριση 2oυ πρακτικού του υπ' αρ. 7/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 7)»  για τα Τμήματα: ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ’ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ και  ΤΜΗΜΑ Δ’ ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ και κατακύρωση
 5. Έγκριση 1ου πρακτικού του υπ' αρ. 1/2023 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια Ηλεκτρικού Απορριμματοφόρου (Υποέργο 8) στο πλαίσιο της Πράξης "ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ"»,  με Κωδικό ΟΠΣ : 5034917
 6. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τον υπ' αρ. 7/2022 Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 7)» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για το Τμήμα Α’ [Πινακίδες Βαδίσματος] αυτού, κάνοντας χρήση της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, το οποίο έχει κηρυχτεί ως άγονο με την υπ’ αρ. 25/2023 εσωτερική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 7. Αποδοχή χρηματοδότησης 130.662,00 € από ΥΠ. ΕΣ. για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βόλβης, για το διδακτικό έτος 2022-2023   
 8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση παραβόλου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Βόλβης
 9. Έγκριση και αποδοχή της υπ’ αρ. 42/2023 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Μεταβίβαση Κυριότητας (Δωρεά) ενός (1) Απορριμματοφόρου (5 Κ.Μ.) από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Βόλβης» και ορισμός της Επιτροπής Παραλαβής αυτού
 10. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
 11. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 2715/17-02-2023 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 12. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 2718/17-02-2023 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 13. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 2719/17-02-2023 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 14. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 2720/17-02-2023 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 15. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 2723/17-02-2023 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 16. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 2860/20-02-2023 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 17. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 2861/20-02-2023 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 18. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 2862/20-02-2023 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 19. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΔΟΜΝΑΣ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΕΑ το γένος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/10 Δ.Π.Ε. Σταυρού
 20. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1708 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΚΑΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΥΔΟΚΙΑΣ
 21. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1689 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΤΣΑΚΑΛΟΥΔΗ ΠΑΣΧΑΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ
 22. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1701 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΑΒΒΑ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ συζ. ΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
 23. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1713 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ
 24. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1713 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΣΚΕΠΑΡΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ συζ. ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 25. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1731 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΚΑΛΑΘΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ
 26. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1648 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΗΡΑΚΛΗ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ συζ. ΤΟΚΟΥΣΜΠΑΛΙΔΗ ΗΛΙΑ
 27. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1554 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΤΑΣΙΚΑ ΑΝΝΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
 28. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1335 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ συζ. ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 29. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1276 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΛΟΥΓΚΑ το γένος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗΣ ΚΩΤΙΚΩΣΤΑ
 30. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1276 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΑΓΝΗΣ
 31. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1276 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΕΛΕΝΗΣ, συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΝΕΛΗ το γένος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΟΣΤΟΥ
 32. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1276 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΝΕΛΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
 33. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/140 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΓΚΟΤΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ
 34. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ του ΜΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 35. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΣΑΠΟΥΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 36. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΚΑΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΥΔΟΚΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1708 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 37. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΝΙΝΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ.71/1468 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 38. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ.71/1713 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 39. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΣΚΕΠΑΡΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ συζ. ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ.71/1713 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 40. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΛΟΥΓΚΑ το γένος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗΣ ΚΩΤΙΚΩΣΤΑ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1276 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 41. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΓΚΟΤΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/140 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 42. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΚΕΦΑΛΑ ΘΕΟΧΑΡΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών.
 43. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του ΙΕΡΕΜΙΑ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 44. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας της ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΕΛΗ το γένος ΧΡΗΣΤΟΥ και ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71/796 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 45. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας της ΖΑΦΕΙΡΕΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ συζ. ΣΙΔΕΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 46. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας του ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 47. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας της ΖΑΧΑΡΙΑΝ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 48. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΑΣΧΑΛΗ και της ΔΑΦΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 49. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας της ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ σ. ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2023 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT