•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 09/01/2023

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 271

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και των αριθ. 374/39135/30-05-2022 και 380/39456/15-06-2022 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 13η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτιολογική Έκθεση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., Πίνακας Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης)
  2. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων και καθορισμός των όρων διακήρυξης (Επαναπροκήρυξη), για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρικού Απορριμματοφόρου» (Υποέργο 8), στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», με Κωδικό ΟΠΣ : 5034917
  3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ. Υποέργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60 Κ.Μ.»
  4. Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Νυμφόπετρας της Δ.Ε. Εγνατίας του Δήμου Βόλβης για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων (εγκατάσταση ποιμνιοστασίου - κτηνοτροφική εκμετάλλευση)
  5. Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ. ΕΣ., ποσού 8.700,00 ευρώ για την «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
  6. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 6.648,13 ευρώ, από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την αρ. 740521 ΚΥΑ «Καταβολή ενιαίου τέλους για το τρίτο τρίμηνο του έτους 2022 στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27)» (ΦΕΚ 6488/τ. Β/17-12-2022)
  7. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 8.000,00 € από το ΥΠ. ΕΣ. - Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους για τον ετήσιο κύκλο 2022-2023

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ