•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση στην «Δια τηλεδιάσκεψης» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 16/12/2022

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 23852

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και των αριθ. 374/39135/30-05-2022 και 380/39456/15-06-2022 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21-02-2022 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ., σας καλούμε να συμμετάσχετε στην «Δια τηλεδιάσκεψης» για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22α Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης» (Ο.Κ.Π.Α.Π.) έτους 2023
 2. Εξέταση αιτήματος και λήψη απόφασης σχετικά με την τήρηση του Διπλογραφικού Λογιστικού για τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμημάτων αγροτεμαχίων της Κοινότητας Σχολαρίου της Δ.Ε. Εγνατίας του Δήμου Βόλβης 
 4. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Νυμφόπετρας της Δ.Ε. Εγνατίας του Δήμου Βόλβης για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων (εγκατάσταση ποιμνιοστασίου - κτηνοτροφική εκμετάλλευση)
 5. Έγκριση 1ου πρακτικού του υπ' αρ. 7/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 7), στο πλαίσιο της Πράξης "ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ"»
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 98.940,00 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή ΚΑΠ έτους 2022)
 7. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών : α) Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθ. 221, παρ. 11α του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, για το Δήμο και για τον Ο.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης για το έτος  2023
 8. Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα : α) Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, β) Παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών, γ) Ειδικών Επιτροπών για την παραλαβή προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογή της παραγρ. 11, του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 και δ) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, για την παραλαβή προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, για το Δήμο, τον Ο.Π.Α.Π. & τον Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης για το έτος  2023
 9. Λήψη απόφασης για: α) Την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡOΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» από τη ΔΕΥΑ Δήμου Βόλβης, β) Τη σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 για την ως άνω Πράξη και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου και γ) Τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 10. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Υπεύθυνου, της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡOΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»
 11. Απόδοση πάγιας προκαταβολής
 12. Ορισμός συμβολαιογράφου σχετικά με το αριθ. πρωτ. 23846/16-12-2022 αίτημα για τη σύνταξη συμβολαίων
 13. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 23847/16-12-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 14. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 23848/16-12-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 15. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 23849/16-12-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 16. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 23850/16-12-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/237 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ συζ ΚΥΡΙΑΚΟΥ το γένος ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ
 18. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/386 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
 19. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/83 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ