•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου για την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 11/11/2022

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 21452

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της εγκυκλίου 375 Α.Π. 39167/2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ., σας καλούμε να συμμετάσχετε  στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Στο Σταυρό) την 15η    του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30΄ κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

(Εισηγήτρια κ. Καπετανικόλα Ευαγγελία )

1. Έγκριση υποβολής αίτησης στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για τη χορήγηση έγκρισης για τη μελέτη Αναδιαμόρφωσης του Χώρου Παιδικής Χαράς της Νέας Απολλωνίας
2. Έγκριση υποβολής αίτησης στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για τη χορήγηση έγκρισης για τη μελέτη Αναβάθμιση Αστικού Εξοπλισμού του Πεζοδρόμου και του Χώρου Πρασίνου της Νέας Μαδύτου.

3. Καθορισμός Χώρου εξομοιούμενου με Ζώνη Λιμένα στο αλιευτικό καταφύγιο της Ασπροβάλτας του Δήμου Βόλβης – Επικαιροποίηση  του Τοπογραφικού διαγράμματος της με αριθ. 34/2022 προγενέστερης απόφασης ΔΣ ως προς τη γραμμή αιγιαλού και τη μορφολογία της ακτογραμμής 

 

(Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Θωμά Νικόλαος)

4. Κλήρωση ενός τακτικού & ενός αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Βόλβης»

5. Κλήρωση ενός τακτικού & ενός αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Διάνοιξη δασικής οδού αντιπυρικής προστασίας» της πράξης «Έργα Αντιπυρικής προστασίας στο Δημοτικό Δάσος Στεφανινών» Δήμου Βόλβης. 

6. Έγκριση και υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) και του Δήμου Βόλβης για τη λειτουργία ενός κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Π.Π.Η.Π.  

7. Ανασυγκρότηση Διοικητικού συμβουλίου ΟΚΠΑΠ. 

8. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2023-2024. 

 

(Εισηγητής  πρόεδρος ΔΕΥΑΒ κ. Γκολιδάκης Χρήστος)

9. Έγκριση της αριθ.400/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης με τίτλο : «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Βόλβης».

 

(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Πανταζίδης Νικόλαος)

10. Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (καλλιεργήσιμη γη) της Κοινότητας Σχολαρίου της Δ.Ε. Εγνατίας του Δήμου Βόλβης.

11. Λήψη Απόφασης επί της αποδοχής ή μή της από 11.11.2022 (αρ. εισ. 21426/11.11.2022) αιτήσεως περί πρόωρης (συναινετικής) λύσης του μισθωτηρίου συμφωνητικού παράτασης του δημοτικού αναψυκτηρίου στον οικισμό Κοκκαλούς της Κοινότητας Απολλωνίας της Δ.Ε. Μαδύτου του Δήμου Βόλβης

12. Συμμετοχή του Δήμου Βόλβης, στο πρόγραμμα ΄΄ Γαλάζιες Σημαίες ΄΄ έτους 2023.

13. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, Γ΄ τριμήνου 2022.

14. Ανακατανομή ΣΑΤΑ.

15. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2022 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT