•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 10/10/2022

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19060

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και των αριθ. 374/39135/30-05-2022 και 380/39456/15-06-2022 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 14η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διαμόρφωση του χώρου και ανάπτυξη των βασικών υποδομών του Κεντρικού Πράσινου Σημείου» Δήμου Βόλβης
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου από πηγές Νερού Μάνα – υφιστάμενη δεξαμενή Αρέθουσας Δήμου Βόλβης»  Ν. Θεσσαλονίκης
 3. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Καλαθοφόρου Οχήματος και Εξοπλισμού Χειμερινής Συντήρησης για τις ανάγκες του Δήμου Βόλβης»
 4. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του υπ' αρ. 2/2020 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 91104, για την προμήθεια  με τίτλο: «Προμήθεια σκηνών για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής Σταυρού του Δήμου Βόλβης», κατόπιν αποδοχής της παράτασης ισχύος της υποβληθείσας προσφοράς από τον εναπομείναντα Οικονομικό Φορέα που συμμετέχει στον ανωτέρω διαγωνισμό
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 29.135,00 € (Προϊόν ΥΠ. ΕΣ. – Συμπληρωματική κατανομή - ΚΑΠ 2022) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2022 και κατανομή των πιστώσεων στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 99.216,01 € από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή / και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Δήμου Βόλβης (Συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου - ΚΑΠ έτους 2022)
 7. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 98.940,00 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (7η, 8η και 9η μηνιαία κατανομή ΚΑΠ έτους 2022)
 8. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 6.375,00 ευρώ, από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την αρ. 497241 ΚΥΑ «Καταβολή ενιαίου τέλους για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2022 στους Δήμους και χρηματοδότηση έκτακτων αναγκών και αποζημιώσεων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020» (ΦΕΚ 4685/τ. Β/05-09-2022)
 9. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου Βόλβης και δημιουργία νέου χρηματικού καταλόγου
 10. Εξειδίκευση της πίστωσης για οικονομική ενίσχυση δημότη, κατόπιν λήψης της υπ’ αρ. 76/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης
 11. Εξειδίκευση της πίστωσης για την προμήθεια ζαχαρωδών προϊόντων (λουκουμιών) στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2022 στο Δήμο Βόλβης
 12. Απαλλαγή υπολόγου από το 829/2022 ένταλμα προπληρωμής
 13. Απαλλαγή υπολόγου από το 1090/2022 ένταλμα προπληρωμής
 14. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση παραβόλου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Βόλβης 
 15. Απόδοση πάγιας προκαταβολής
 16. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για παράταση της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΟΑΕΔ και του Δήμου Βόλβης, για την λειτουργία γραφείων ανταποκριτών ΟΑΕΔ στα Διοικητικά όρια του Δήμου Βόλβης (Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου & Ρεντίνας, Απολλωνίας & Εγνατίας), από 01/01/2023 έως 31/12/2023
 17. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19052/10-10-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 18. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19053/10-10-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 19. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19054/10-10-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 20. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19055/10-10-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 21. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19058/10-10-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 22. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19059/10-10-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 23. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΕΡΩΠΗΣ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 24. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ συζ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΣΩΚΡΑΤΗ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2022 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT