•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 27/07/2022

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13910

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και των αριθ. 374/39135/30-05-2022 και 380/39456/15-06-2022 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 28η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών του υπ. αρ. 03/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμηθείας «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Βόλβης», (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 164415) λόγω τεχνικού προβλήματος της πλατφόρμας ΕΣΗ∆ΗΣ

Η πρόσκληση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για λόγους Δημοτικού συμφέροντος και για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, καθώς κατόπιν έκδοσης  του εγγράφου με Α.Π. 32578 ΕΞ 2022/25-07-2022 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών τη Δευτέρα 25.07.2022 και ώρα 12:15 έως και 13:15.», θα πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα η συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ. αρ. 03/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου Βόλβης, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη το συγκεκριμένο  χρονικό διάστημα και επί του παρόντος εκκρεμεί.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ