•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

«Δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 03/06/2022

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9715

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020, 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «Δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 7η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή των όρων του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βόλβης»
 2. Τροποποίηση του άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. 18458/03-11-2021 σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ», κατόπιν αιτήματος του αναδόχου για παράταση του συμβατικού χρόνου
 3. Τροποποίηση του άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. 19922/25-11-2021 σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ            ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ», κατόπιν αιτήματος του αναδόχου για παράταση του συμβατικού χρόνου
 4. Τροποποίηση του άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. 20431/03-12-2021 σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ», κατόπιν αιτήματος του αναδόχου για παράταση του συμβατικού χρόνου
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟY ΣΤΑΥΡΟΥ»
 6. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δ. Βόλβης»
 7. Αποδοχή Απόφασης Ένταξης του Δήμου Βόλβης ως προσωρινού δικαιούχου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» και έως του ποσού των 37.200,00 €, σύμφωνα με την αριθ. 240.3.1/2022 Απόφαση του Δ/κου Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου
 8. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο Δημοτικό Πάρκο Αναψυχής (Πλατανεώνα) της Κοινότητας Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου
 9. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού επαγγελματικού οικοπέδου στο Ο.Τ. 37 της Κοινότητας Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου
 10. Επικύρωση της απόφασης Δημάρχου 172/2022
 11. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
 12. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 9040/26-05-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 13. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 9041/26-05-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 14. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας του ΜΑΛΛΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 15. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας της ΔΟΝΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΛΟΥΙΖΑΣ συζ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 16. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας του ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΖΩΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας της ΠΗΓΑΔΑ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑΣ του ΚΙΜΩΝA και της ΗΛΕΚΤΡΑΣ συζ. ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 18. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας του ΠΗΓΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟY του ΚΙΜΩΝA και της ΗΛΕΚΤΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 19. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας του ΚΩΣΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71/1196 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 20. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας της ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΗΛΙΑ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ συζ. ΚΩΣΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71/1196 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 21. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας της ΛΑΪΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ συζ. ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71/1196 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 22. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1609 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΤΙΑΔΗ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
 23. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1340 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΜΠΟΖΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 24. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ συζ. ΣΥΣΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1665 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 25. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας του ΔΟΥΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 26. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΜΑΡΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 27. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΦΤΙΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2022 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT