•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή 8 Μαϊου 2020


ellhnik_dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 4/5/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5957

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει δια περιφοράς την Παρασκευή 08/05/2020 με ώρα έναρξης 10.00΄ και ώρα λήξης 14.00΄.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020) και με την υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  Λήψη απόφασης περί της απαλλαγής από το αναλογούν ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού των καταστημάτων, για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19
 2. Λήψη απόφασης περί της απαλλαγής από το αναλογούν τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19
 3. Λήψη απόφασης περί της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, που αφορά σε μισθωμένα από ιδιώτες δημοτικά ακίνητα, για τους μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID 19 ή η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19
 4. Περί έγκρισης υποβολής πρότασης έργου και αιτήματος ένταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) στις Περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας και την Περιφέρεια Κρήτης, εξαιρουμένων των νησιωτικών Περιφερειών και Δήμων», του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του άξονα προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
 5. Εισήγηση περί έγκρισης υποβολής πρότασης έργου και αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»2019 – 2020,στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019».
 6. Εισήγηση περί έγκρισης υποβολής πρότασης έργου και αιτήματος ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης, Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Αρ. 63.1 του Καν. 508/2014 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]).
 7. Περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΒΑΚ).
 8. Περί αποδοχής ή μη της με αρ.εισ.3453/06-03-2020 αιτήσεως της μισθώτριας του δημοτικού ακινήτου (με χρήση φαρμακείου) στον οικισμό Μικρής Βόλβης Κοινότητας Βόλβης Δ.Ε. Ρεντίνας, για πρόωρη λύση μισθωτηρίου συμφωνητικού.-
 9. Λήψη διαπιστωτικής απόφασης για την ανάκτηση της κυριότητας ακινήτου στην Κοινότητα Απολλωνίας Δ.Ε. Μαδύτου Δήμου Βόλβης.-
 10. Λήψη απόφασης για σύνταξη ένορκης βεβαίωσης ενώπιον του Ειρηνοδίκη Λαγκαδά για ακίνητα του Δήμου Βόλβης στην Κοινότητα Στεφανινών, προς περαίωση των Δηλώσεων του Ν.2308/1995.-
 11. Περί αποδοχής επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (83448/22-11-2019 απόφαση ΥΠΕΣ [ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6]).
 12. Αποδοχή χρηματοδότησης 57.403,76 € από Υπ.Εσ. για κάλυψη λειτουργικών  δαπανών σχολείων έτους 2020 (Β΄κατανομή) και κατανομή της πίστωσης.
 13. Διάθεση ποσοστού 25% από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, στις σχολικές επιτροπές του Δήμου.
 14. Αποδοχή χρηματοδότησης 73.000,00 € από Κ.Α.Π. έτους 2020 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 15. Περί διάθεσης 50% από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών ( πρώην ΣΑΤΑ) του 2020, προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 33 της ΠΝΠ ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος Α.
 16. Κατανομή - ανακατανομή ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών   ( πρώην ΣΑΤΑ).
 17. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης  Α΄ τριμήνου 2020.- 
 18. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης Δ΄ τριμήνου 2019.-
 19. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης έτους 2020.

Από τις 10.00 μέχρι τις 14.00 την Παρασκευή 08/05/2020, θα μπορείτε να ψηφίσετε τα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο σας, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Όσοι δε διαθέτετε προσωπικό λογαριασμό email θα μπορείτε να ψηφίσετε τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης στέλνοντας συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα με  fax στο 23970-24369, ή με τη χρήση sms προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (6937899706) γράφοντας στην αρχή το όνομά σας και στη συνέχεια το νούμερο του θέματος και την ψήφο σας (π.χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΥΠΕΡ, 2 ΛΕΥΚΟ, 3 ΥΠΕΡ, 4 ΚΑΤΑ…..κ.ο.κ )

Για οποιαδήποτε ερώτηση- απορία σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορείτε να καλείτε το γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων στο τηλέφωνο 23970-27144, μέχρι την Παρασκευή 08/05 και ώρα 14.00΄.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, ήτοι 14.00, καμία ψήφος δε θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη τακτική συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT