•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 16/12/2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 26102

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 20η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης έτους 2020
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου «Διάνοιξη δασικής οδού αντιπυρικής προστασίας» της Πράξης «Έργα Αντιπυρικής Προστασίας στο Δημοτικό Δάσος Στεφανινών Δήμου Βόλβης»
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου «Κατασκευή τριών Υδατοδεξαμενών χωρητικότητας 60 κ.μ.» της Πράξης «Έργα Αντιπυρικής Προστασίας στο Δημοτικό Δάσος Στεφανινών Δήμου Βόλβης» 
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Ανακατασκευή – Βελτίωση Δασικού Πυροφυλακίου» της πράξης «Έργα Αντιπυρικής Προστασίας στο Δημοτικό Δάσος Στεφανινών Δήμου Βόλβης» 
 5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου από πηγές Νερού Μάνα – υφιστάμενη δεξαμενή Αρέθουσας» χωρίς αίτηση του αναδόχου (οριακή προθεσμία)
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης και εξωτερικού υδραγωγείου για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Απολλωνίας, Κοκκαλούς και Μοδίου της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου Δήμου Βόλβης», προϋπολογισμού 1.530.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Νικομηδινού της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης», προϋπολογισμού 715.000,00ευρώ με το Φ.Π.Α., κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Στίβου της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης», προϋπολογισμού 390.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.
 9. Αναθεώρηση  του χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Μουσεία που συνδέουν πολιτισμούς που συνδέουν τους ανθρώπους" με ακρωνύμιο "CONNECT" στο πλαίσιο του Ε.Π. Interreg IPA CBC Programme “Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020”»
 10. Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προσωρινές Εγκαταστάσεις Στέγασης για την Κάλυψη Επειγουσών Αναγκών της Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης του Σχολείου της Τ.Κ. Αρέθουσας του Δήμου Βόλβης»  
 11. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου επί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο και διαγραφή ή μη ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου Βόλβης
 12. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στην περιοχή Χαραυγή (πρώην Αιώρα) της Κοινότητας Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου 
 13. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο Δημοτικό Πάρκο Αναψυχής (Πλατανεώνα) της Κοινότητας Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου 
 14. Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου, εντός του δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας Ασπροβάλτας, προκειμένου να χρησιμοποποιηθεί ως χώρος τοποθέτησης αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανικής (ΑΤΜ)
 15. Επικύρωση της απόφασης Δημάρχου 440/2019
 16. Ορισμός τεχνικών υπαλλήλων υποψηφίων μελών Μητρώου Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεωνέργων, μελετών και παροχής τεχνικών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), ορισμός χρηστών του συστήματος Μη.ΜΕ.Δ, ορισμός μελώνεπιτροπής  διεξαγωγής  κλήρωσης μελών επιτροπών διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. και ορισμός νόμιμου εκπροσώπου  Αναθέτουσας  Αρχής
 17. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 26060/16-12-2019 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών 
 18. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 26062/16-12-2019 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών 
 19. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 26063/16-12-2019 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών 
 20. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ χήρας ΟΥΜΠΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ το γένος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1094 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 21. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΟΥΜΠΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1094 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 22. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΟΥΜΠΑΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1094 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 23. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟY του ΙΣΑΑΚ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ συζ. ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005Π.Ε. Ασπροβάλτας
 24. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΑΝΕΣΤΗ και της ΡΟΔΗΣ συζ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟY, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005Π.Ε. Ασπροβάλτας
 25. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/739 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 26. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΣΟΦΙΑΣ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ το γένος ΜΙΧΑΗΛ και ΑΝΝΑΣ ΜΑΓΛΑΡΑ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/739 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 27. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΣ συζ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΙΚΟΥ το γένος ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/739 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 28. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΜΗΝΑ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1253 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 29. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 30. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1253 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία τουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΜΗΝΑ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
 31. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΣΑΒΒΑ και της ΓΕΝΟΒΕΦΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 32. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΑΒΒΑ και της ΓΕΝΟΒΕΦΑΣ συζ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 33. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/276 Δ.Π.Ε. Βρασνών
 34. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ χήρας ΓΕΩΡΓΙΟΥ το γένος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/276 Δ.Π.Ε. Βρασνών
 35. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/348 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ
 36. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/348 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΚΟΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΘΗΝΑΣ
 37. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/348 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΝΤΟΥΣΑ
 38. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΣΙΚΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 39. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΜΠΑΝΤΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/356 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT