•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019


ellhnik_dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 23/8/2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 18389

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 27η του μηνός Αυγούστου του έτους  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00΄, κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση από κ. Δήμαρχο

(Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Θωμά Νικόλαος) 

1.- "Ενημέρωση για την διαδικασία συμμόρφωσης των εθνικών αρχών προς την από 27-10-2011 Απόφαση του Δ.Ε.Ε. (Υπόθεση C-601/10, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας) καθως και για το περιεχόμενο της υπ' αριθμό 170/Θ/2019 Έκθεσης Ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., που διαβιβάστηκε στο Δήμο Βόλβης με το υπ' αριθμό πρωτ. ΣΕΕΔΔ/Φ.1Δ/ΕΜΠ955/26-07-2019 εγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΕΔΔ, που εισήλθε στο Δήμο βόλβης με αριθμό πρωτ. 17066/30-07-2019. Λήψη αποφάσεων για τις δέουσες ενέργειες του Δήμου Βόλβης, μετά την παραλαβή της ως άνω έκθεσης Ελέγχου του ΣΕΕΔΔ."

2.- Έγκριση, της Προγραμματικής Σύμβασης με τo Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπό την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης" (ΕΚΕΤΑ), για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης  αυτής.

3.-  Αποδοχή ή μη της αιτήσεως του κου Τασκούδη Νικολάου του Ιωάννη, νομίμου εκπροσώπου της «Τασκούδης Ι. Νικόλαος & Γκατζιός Ι. Φώτιος Ι.Κ.Ε.», αναδόχου εταιρίας του έργου ανακύκλωσης στο Δήμο Βόλβης, περί λύσης της αρ. πρωτ. 12269/10.7.2018 σύμβασης για την εκποίηση ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Βόλβης

4.- Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης, οικονομικού έτους 2018.- 

5.- Αποδοχή επιχορήγησης 26.950,00 € για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων Δήμου Βόλβης, που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ευρωπαίκού Κοινοβουλίου της 26ηςΜαϊου 2019. –

6.- Αίτημα Δημότη για οικονομική ενίσχυση για λόγους υγείας.  

7.- Εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων στην Κοινότητα Ασπροβάλτας.  

8.-Τροποποίηση της αριθ.149/2019 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Βόλβης.

9.- Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης έτους 2019.-

10.- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης, Β΄ τριμήνου 2019. 

11.- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης, Β΄ τριμήνου 2019. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT