•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019


ellhnik_dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 28/2/2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4050

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 4η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση από κ. Δήμαρχο

(Εισηγήτρια κ. Καπετανικόλα Ε.)

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»

  (Εισηγητής κ. Στοϊτσας Αντώνιος πρόεδρος ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης)

 2. Έγκριση προϋπολογισμού ΟΚΠΑΠ έτους 2019.

  (Εισηγητής κ. Παπαγεράς Παναγιώτης πρόεδρος ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης)

 3. Έγκριση προϋπολογισμού ΟΠΑΠ έτους 2019.

  (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Θωμά Νικόλαος)

 4. Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών και έγκριση δαπάνης εξόδων κηδείας αποβιώσαντος Δημοτικού Συμβούλου.
 5. Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων – σχολικών κλήρων, για καλλιέργεια.
 6. Εκμίσθωση δημοτικών επαγγελματικών οικοπέδων στη Δ.Κ. Ασπροβάλτας Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Δήμου Βόλβης.

  (Εισηγητής Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Αντιδήμαρχος κ. Καρακίτσος Απόστολος)

 7. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς και υπογραφή συμφωνητικού συμβιβασμού για αξίωση από την υπ’ αρ. 11893/2018 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
 8. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αρίθμ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69 α ν. 4270/2014 ως ισχύει».
 9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών Δήμου Βόλβης, μηνός Φεβρουαρίου  2019.
 10. Διαγραφές από Χρηματικούς καταλόγους.

  (Εισηγητής Δήμαρχος –κ. Λιάμας Διαμαντής)

 11. Περί  Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βόλβης και του Δήμου Παντσαρέβο Βουλγαρίας.
 12. Διάθεση ποσοστού 25% από τον φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων, στις σχολικές επιτροπές του Δήμου.
 13. Αποδοχή χρηματοδότησης 54.914,01 € από ΥΠ.ΕΣ. για εξόφληση υποχρεώσεων Δήμου από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.
 14. "Αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ  Δήμου έτους 2019, μετά την 1η αναμόρφωση Π/Υ η οποία εμπεριείχε υποχρεωτικές αναμορφώσεις".
 15. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, έτους 2019.
 16. Εξουσιοδότηση Δημοτικού υπαλλήλου για ταξινόμηση – μεταβίβαση – έκδοση αδειών, (2) δύο ημιφορτηγών αυτοκινήτων Δήμου.
 17. Αποδοχή χρηματοδότησης 57.480,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT