•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018


ellhnik_dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 26/10/2018

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19.975

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι οποίες αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση από κ. Δήμαρχο

(Εισηγήτρια κ. Καπετανικόλα Ε.)

1. Αποδοχή ή μη των όρων χρηματοδότησης και τήρηση των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της Πράξης «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Ξηροποτάμου – Λίμνης» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου. 

2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο ΄΄ Αντικατάσταση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου από πηγές νερού μάνα – υφιστάμενη δεξαμενή Αρέθουσας ΄΄.-

3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού Ύδρευσης από αμίαντο με σωλήνες PVC στην Τ.Κ. Ν.Απολλωνίας Δήμου  Βόλβης»

4. Περί έγκρισης αλλαγής  Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε έργα και μελέτες στα οποία μέχρι σήμερα Δ.Υ. ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

5. Περί δωρεάς Δημοτικού ακινήτου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Μοδίου Θεσσαλονίκης

6. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή στο πρόγραμμα HORIZON2020 στη χρηματοδοτική πρόταση με τίτλο Facilitating the use of an innovative investment plan model to tackle energy poverty by European cities / ENERFLOW (Διευκόλυνση της χρήσης ενός καινοτόμου μοντέλου επενδυτικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας από τις ευρωπαϊκές πόλεις)

7. Απόφαση περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Δήμου Βόλβης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»

8. Απόφαση περί έγκρισης υποβολής πρότασης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» στο πρόγραμμα Φιλόδημος

(Εισηγητής Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Αντιδήμαρχος κ. Καρακίτσος Απόστολος)

9. Χορήγηση άδειας για μόνιμη θέση στάθμευσης λόγω 80% ποσοστού αναπηρίας.

10. Εκμίσθωση τμημάτων δημοτικών ακινήτων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων

11. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για το αγροτεμάχιο υπ αριθμ. 833 του αγροκτήματος Τ.Κ. Νέας Απολλωνίας Δ.Ε. Απολλωνίας Δήμου Βόλβης.

12. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Βόλβης

13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής.

14. Επιστροφή καταβληθέντων ποσών και διενέργεια συμψηφισμών.

(Εισηγητής Δήμαρχος –κ. Λιάμας Διαμαντής)

15. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας (3) τριών καινούργιων απορριμματοφόρων οχημάτων Δήμου Βόλβης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

16. Κατανομή και ανακατανομή ποσών από εκτελεσθέντες ή μη κατανομές για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες, πρώην ΣΑΤΑ.

17. Αποδοχή χρηματοδότησης Δήμου Βόλβης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

18. Περί έγκρισης μεταφοράς έως 12% από το συνολικό ποσό των ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών δήμων  (πρώην ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

19. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη  αναγκών των υπηρεσιών του δήμου.

20. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT