•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018


ellhnik_dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 14/09/2018

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16.857

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση από κ. Δήμαρχο

(Εισηγήτρια κ. Καπετανικόλα Ε.)

1. Περί έγκρισης υποβολής Πρότασης Έργου στην πρόσκληση με κωδικό ΟΠΣ 2658 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Κ.Μ. και Δήμου Βόλβης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΟΛΒΗΣ»

3. Τροποποίηση της με αρ. 134/2018 Απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης υποβολής αίτησης στήριξης και πρότασης έργου (πράξης) στο Τοπικό Πρόγραμμα «CLLD/LEADER»,του ΠΑΑ 2014-2020 (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020) ως προς τον προϋπολογισμό της προτεινόμενης πράξης

4. Έγκριση μελέτης ΄΄ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ΄΄.

5. « Παραχώρηση χρήσης τμήματος αγροτεμαχίου 863α και τμήματος αγροτεμαχίου 888κστ διανομών οικισμού Στίβου του Δήμου Βόλβης για την αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης. »

(Εισηγητής Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Αντιδήμαρχος κ. Καρακίτσος Απόστολος)

6. Λήψη απόφασης επι υποβληθεισών ενστάσεων κατά της με αριθ. 140/2015 απόφασης Δ.Σ. Δ. Βόλβης.

7. Διοικητική αποβολή λόγω καταπάτησης δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Σχολαρίου της Τ.Κ. Σχολαρίου στην περιφέρεια της Δ.Ε. Εγνατίας του Δήμου Βόλβης

8. Έγκριση εισόδου – εξόδου/ κυκλοφοριακής σύνδεσης για το αγροτεμάχιο με αριθμό 421 του αγροκτήματος Νέας Μαδύτου.

9. Έγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής, υπηρεσιών – εργασιών μηνός Ιουλίου 2018.

(Εισηγητής Δήμαρχος –κ. Λιάμας Διαμαντής)

10. Αποδοχή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας Δικαιούχου – Συνδικαιούχου για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΟΠΣ 2658 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

11. Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας με το Δήμο Ραδόμιρ Βουλγαρίας, στο πλαίσιο ανταλλαγής επισκεπτών, τουριστικού προϊόντος, πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δράσεων, αλλά και τεχνογνωσίας.

12. Αποδοχή χρηματοδότησης 57.403,76 € από ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2018 (Γ΄κατανομή)

13. Αποδοχή χρηματοδότησης για τη λειτουργία της παιδικής εξοχής Σταυρού.

14. Ανασύσταση διοικητικού συμβουλίου ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης.

15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT