•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας για το Λούνα Πάρκ στο όριο του οικισμού Ασπροβάλτας

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 26/03/2024

Αρ. Πρωτ. 4836

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 574-618 Α.Κ.
 5. Την με αρ. 2/2024 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ασπροβάλτας 
 6. Την με αρ. 41/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: Ψ4ΛΛΩ9Ω-ΡΝ3) 
 7. Το με αρ. πρωτ. 4167/11.3.2024 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 72 παρ. 1 στ’ Ν. 3852/2010 
 8. Την με αρ. 75/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας (ΑΔΑ: 90ΒΑΩ9Ω-ΞΧΟ)

 

 Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.000 τ.μ., για την εγκατάσταση και λειτουργία μη μόνιμης κατασκευής Λούνα Πάρκ, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ75ΚΧ, το οποίο εμπίπτει εντός της εγκεκριμένης Πολεοδομικής μελέτης Β΄ κατοικίας Βρασνών & τμήματος Ασπροβάλτας της Δ.Κ. Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης (ενδιάμεσο των δύο δημοτικών Κοινοτήτων Ασπροβάλτας & Βρασνών, κοντά στην παραλία).

Άρθρο 1ο 

Τόπος, Χρόνος και Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού της Δ.Ε. Ρεντίνας του Δήμου Βόλβης, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, την 8η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.. 

Σε περίπτωση που αυτή αποβεί άκαρπη, τότε θα επαναληφθεί σε ημερομηνία που επίσης θα ορίζεται στην επαναληπτική διακήρυξη του Δημάρχου. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για τον σκοπό αυτό νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετική Εξουσιοδότηση-Υ/Δ, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δέ αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Η απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναφέρεται στα πρακτικά.

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία προκύπτει αυτοδίκαια ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 

Άρθρο 2ο

Αντικείμενο της δημοπρασίας

Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.000 τ.μ., για την εγκατάσταση και λειτουργία μη μόνιμης κατασκευής Λούνα Πάρκ, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ75ΚΧ, το οποίο εμπίπτει εντός της εγκεκριμένης Πολεοδομικής μελέτης Β΄ κατοικίας Βρασνών & τμήματος Ασπροβάλτας της Δ.Κ. Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης (ενδιάμεσο των δύο δημοτικών Κοινοτήτων Ασπροβάλτας & Βρασνών, κοντά στην παραλία). Η δημοπρασία αφορά σε όλη την έκταση των 1.000 τ.μ. και όχι σε τμήματα αυτής. Προσφορές για μικρότερα τμήματα δεν θα γίνονται δεκτές.

Το δικαίωμα χρήσης του ακινήτου δεν είναι μεταβιβάσιμο και θα ασκείται αποκλειστικά από τον μισθωτή.

Άρθρο 3ο

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς

Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς για τη μίσθωση της ανωτέρω έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 3.000 €. Η πλειοδοσία θα γίνεται σε ακέραιες μονάδες ανά εκατοντάδες και μόνο.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από τη λήξη της προηγούμενης μίσθωσης (19.6.2024) ή από τυχόν μεταγενέστερη υπογραφή της σύμβασης. Παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται.

Άρθρο 5ο

Προθεσμία καταβολής του μισθώματος

Το συνολικό μίσθωμα για το 1ο μισθωτικό έτος, όπως αυτό διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, θα καταβληθεί από τον τελευταίο πλειοδότη στο ακέραιο κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, στο Ταμείο του Δήμου Βόλβης και θα επιβαρύνεται και με το τέλος χαρτοσήμου 3,60%, άλλως, δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σύμβασης και κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Σε περίπτωση άρνησής του, εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Για τα υπόλοιπα μισθωτικά έτη το μίσθωμα θα καταβάλλεται έως 30/6 κάθε έτους. 

Άρθρο 6ο 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, καθώς και Κοινοπραξίες, που έχουν ως δραστηριότητα την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, δηλαδή την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ενώ αποκλείονται όσοι είναι οφειλέτες του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία και δεν έχουν εκπληρώσει τυχόν οφειλόμενες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο Βόλβης. 

Άρθρο 7ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στη δημοπρασία οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, όλα επί ποινή αποκλεισμού:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
 2. Φορολογική ενημερότητα του ίδιου, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή της εταιρείας, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο
 3. Δημοτική ενημερότητα του ιδίου, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή της εταιρείας, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα του ιδίου ως εργοδότη, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή της εταιρείας, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, καθώς και για όλους τους απασχολούμενους της επιχείρησης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
 5. Βεβαίωση άσκησης σχετικού επαγγέλματος με υπηρεσίες Λούνα Πάρκ (έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ.)
 6. Εγγύηση σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα καλύπτει τόσο τη συμμετοχή του στη δημοπρασία όσο και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί, διαρκείας μέχρι και τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου χρήσης του χώρου – λήξη του συμφωνητικού –, ποσού διακοσίων (300) € (10% επί του ποσού της πρώτης προσφοράς, άρθρο 3 παρ. γ. Π.Δ. 270/81). Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία – πλην του τελευταίου πλειοδότη – αμέσως μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Στον πλειοδότη θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής. 
 7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων τις διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι έχει λάβει γνώση της πραγματικής κατάστασης του μισθίου 
 8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 περί καλής εκτέλεσης όλων των όρων του συμφωνητικού, σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης
 9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, ότι δεν οφείλει σε κανένα από τα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δήμου Βόλβης
 10. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα αναφέρει ότι δεν μετέχει σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, η οποία  οφείλει στον Δήμο    
 11. Υπεύθυνη δήλωση τ του άρθρ. 8 ου Ν. 1599/86, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο κώλυμα συμμετοχής στη δημοπρασία, με βάση τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη (σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής δεν χορηγείται ή μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον Δήμο) 
 12. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται όλα τα προς τοποθέτηση και λειτουργία ψυχαγωγικά μηχανήματα
 13. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 με ταυτόχρονη βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, στην οποία θα δηλώνεται ξεχωριστά για το κάθε μηχάνημα που θα τοποθετηθεί και θα λειτουργήσει η καλή λειτουργία αυτού από ηλεκτρομηχανολογικής πλευράς, καθώς και ότι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας, ως εκ διατάξεων νόμων ορίζονται 
 14. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 με ταυτόχρονη βεβαίωση πολιτικού μηχανικού ανώτατης σχολής περί καλής εγκατάστασης, στατικότητας και ασφαλούς λειτουργίας του κάθε μηχανήματος που θα τοποθετηθεί και θα λειτουργήσει
 15. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 περί ορισμού υπευθύνου συντηρητή των μηχανημάτων που θα τοποθετηθούν
 16. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία οφείλουν να παρουσιάσουν αξιόχρεο, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό, καθιστάμενος για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος, μετά του μισθωτού, παραιτούμενος των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και διζήσεως. 

Ο εγγυητής οφείλει να προσκομίσει, στο όνομά του, τα ως άνω υπ’ αρ. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ως δικαιολογητικά αποδοχής του.

Η έλλειψη  ενός ή  περισσοτέρων  εκ των  παραπάνω  δικαιολογητικών  αποκλείει  τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της συμμετοχής

Η ευθύνη για τη συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ενδιαφερόμενο.

Κατά τρόπο βέβαιο, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής όσοι οφείλουν μισθώματα προηγουμένων ετών από εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, καθώς και όσοι έχουν πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Βόλβης, τα νομικά του πρόσωπα, τις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς του Δήμου.

Οι φάκελοι δικαιολογητικών θα κατατεθούν μέχρι τις 09.50΄ π.μ. της ημέρας της δημοπρασίας στην αρμόδια Επιτροπή. Στη διαδικασία μπορούν να προσέλθουν όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων. Αν κάποιος δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, αυτό θα του ανακοινωθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας των προφορικών προσφορών. 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, μνημονεύονται στο Πρακτικό και η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει γι’ αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα Πρακτικά που συντάσσονται ατελώς, υπογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει η Δημοτική Επιτροπή. Η δημοπρασία κατακυρώνεται, με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο και πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.  Η απόφαση αποκλεισμού θα ανακοινώνεται και θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και θα είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς τους λόγους του αποκλεισμού.

Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου, αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί όταν:

 • το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή, λόγω ασύμφορου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, 
 • μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά, 
 • μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται όπως και η αρχική, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της.

Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών, που αφορούν σε όλους τους διαγωνιζόμενους.

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς κατά την επαναληπτική δημοπρασία ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Α.Κ..

Άρθρο 8ο

Έγκριση πρακτικών – Υπογραφή σύμβασης

Η σύμβαση μίσθωσης θα καταρτιστεί οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο (Δημοτική Επιτροπή).

Αποκλείεται κάθε αξίωση του τελευταίου πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μή έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο, δηλ. τη Δημοτική Επιτροπή ή λόγω καθυστέρησης της εγκατάστασής του, που προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης απαγορεύεται και η μονομερής λύση της σύμβασης για τον λόγο αυτό. 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πριν από την έκδοση και κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την  κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και οπωσδήποτε αφότου εγκριθεί το πρακτικό δημοπρασίας από τις αρμόδιες αρχές, να προσέλθει, μαζί με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει  καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δέ αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.

Άρθρο 9ο

Έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας

Μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και προ της έκδοσης αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα παρκ), ο μισθωτής υπόκειται σε υποχρεωτικό έλεγχο από το Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηµατογράφων, προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει θετικά για την καταλληλότητα του χώρου των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει στο ανωτέρω συμβούλιο πιστοποιητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις των μηχανημάτων που θα λειτουργήσουν. Επιπλέον, υποχρεούται στην έκδοση μελέτης πυροπροστασίας, θεωρημένης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο χώρος τοποθέτησης του λούνα παρκ θα περιφραχθεί με δαπάνες του μισθωτή, ο οποίος οφείλει να τοποθετήσει και χημικές τουαλέτες με βρύση εντός του μισθωμένου χώρου.   

Εκδιδομένης θετικής γνωμάτευσης του Συμβουλίου, χορηγείται και η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας λούνα παρκ, χρονικής ισχύος έως και την ημερομηνία λήξης του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Άρθρο 10ο

Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων. 

Υποχρεούται δέ εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητάς του, να έχει συνάψει συμβόλαιο αστικής ευθύνης, το οποίο και θα προσκομίσει στον Δήμο Βόλβης.

Δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων καθ’ όλο το 24ωρο.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές, Αγορανομικές, Τουριστικές, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις, σχετικές με τη λειτουργία των ψυχαγωγικών παιχνιδιών. Η μή τήρηση των παραπάνω θα συνεπάγεται καταγγελία της σύμβασης.

Η παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός της ποινικής δίωξης και, την ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

Ο μισθωτής αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα την ευθύνη έναντι οιουδήποτε τρίτου, τόσο κατά την εγκατάσταση – απεγκατάσταση του λούνα παρκ, όσο και κατά τη λειτουργία αυτού.

Ο Δήμος Βόλβης απαλλάσσεται κάθε ευθύνης για κάθε ζημία που τυχόν ήθελε προκληθεί από υπαιτιότητα του μισθωτή, ακόμη και από αμέλεια. 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Για τυχόν αμέλειά του ευθύνεται έναντι του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του. 

Ο μισθωτής υποχρεούται όπως τοποθετήσει δύο (2) χημικές τουαλέτες εντός του υπό εκμίσθωση ακινήτου. 

Επίσης, υποχρεούται όπως προβεί σε περίφραξη όλου του υπό εκμίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα εγκατασταθεί το Λούνα Πάρκ, καθώς και σε επιμέρους περίφραξη των προς τοποθέτηση παιγνίων. Τέλος, υποχρεούται να επικολλήσει πάνω στο κάθε παίγνιο τις οδηγίες χρήσεως αυτού. 

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η πρόσληψη συνεταίρου και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης. Επίσης, απαγορεύεται στον μισθωτή να παραχωρήσει τη χρήση του δικαιώματος σε τρίτο λόγω ασθενείας του, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στον Δήμο και προσκομίσει τα σχετικά περί της ασθενείας του πιστοποιητικά από νοσοκομείο.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση ή λύση της μίσθωσης ή μείωση του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή της επιχείρησής του, ούτε για θεομηνία, ούτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία, νομικών γεγονότων επελθόντων, μετά την κατάρτιση της συμβάσεως, μετεβλήθησαν οι προϋποθέσεις με τις οποίες έχει συντελεσθεί η εκμίσθωση χώρου. Τούτο το κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλβης, με απόφασή του.

Ο Δήμος Βόλβης θα χορηγήσει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με όριο αυτής τα 20 KW, η δέ ευθύνη του περιορίζεται μέχρι τον μετρητή κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με ευθύνη του μισθωτή και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

Σημειωτέον ότι η εγκατάσταση του λούνα παρκ θα είναι εφοδιασμένη με δικό της πίνακα διανομής, τα δέ υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα είναι καινούργια και κατάλληλα για τη χρήση αυτή.

Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες για την υδροληψία, αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, αέριο, φωτισμό, τηλεφωνική σύνδεση και οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για να συνδεθεί με το αντίστοιχο δίκτυο. Ειδικότερα, ο ίδιος θα πρέπει να επιμεληθεί ώστε το μισθωτήριο με τη ΔΕΗ να εμφαίνεται στο όνομά αυτού ή της επιχείρησής του. Το μισθωτήριο αυτό οφείλει να προσκομίσει άμεσα στον Δήμο.

Ταυτόχρονα με τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο Βόλβης εξοφλητική απόδειξη (εκκαθαριστικό λογαριασμό) καταβολής των δαπανών ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ. 

Στον πλειοδότη, σε περίπτωση μη αποχώρησης κατά την ημερομηνία λήξης της σύμβασής του, θα  επιβληθεί αυτοδίκαια ποινική ρήτρα, η οποία θα ανέρχεται στο διπλάσιο του συνολικού μισθώματος.

Ο μισθωτής υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών, να εξυπηρετεί τους πολίτες με τον απαιτούμενο σεβασμό, να φροντίζει με υπευθυνότητα και σχολαστικότητα την τήρηση των συμφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό αυτού οφείλουν να συμπεριφέρονται προς τους πολίτες με πνεύμα καλής θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας. 

Το προσωπικό του μισθωτή θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις καλής συμπεριφοράς, ταχείας εξυπηρέτησης και εμφάνισης. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, οι λοιπές εισφορές, επιβαρύνσεις και κάθε άλλη τυχόν εισφορά ή αποζημίωση, βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή.

Ο μισθωτής οφείλει ν’ απομακρύνει τα προσωπικά του αντικείμενα με τη λήξη της σύμβασης.

Άρθρο 11ο

Μονομερής λύση σύμβασης

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης από την πλευρά του μισθωτή, καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο μισθωτής παραβαίνει την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος Βόλβης έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης από την πλευρά του μισθωτή. Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτής υποχρεούται, από την επομένη της έγγραφης ειδοποίησής του, να εκκενώσει και να παραδώσει τον χώρο, παραιτούμενος από κάθε απαίτηση ή αξίωση κατά του Δήμου Βόλβης.

Ως αναφέρθηκε και ανωτέρω, κατά τη λήξη της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει  αμέσως το μίσθιο, με πρωτόκολλο παραδόσεως, ελεύθερο και σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, οιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν, θα αποβάλλεται βιαίως από το ακίνητο και θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον Δήμο Βόλβης, ως πρόστιμο, ποσό ίσο με το διπλάσιο του συνολικού συμπεφωνημένου μισθώματος. 

Ο Δήμος Βόλβης έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση και σε περίπτωση: 

α) που πρόκειται να ιδιοχρησιμοποιήσει το μίσθιο, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης,

β) που ο μισθωτής δε χρησιμοποιεί τον χώρο για τον σκοπό για τον οποίο τον μίσθωσε, 

γ) που βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον, 

δ) που ο μισθωτής δεν συμμορφώνεται σε οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς να δοθεί καμία αποζημίωση στον μισθωτή.

Επιπλέον, ως αναφέρθηκε και ανωτέρω:

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει μείωση του μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο, από την κατακύρωση της μίσθωσης και εφ’ εξής.

Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα  του Δήμου. 

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου μίσθωσης, ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

Ο μισθωτής έχει ακέραια την ευθύνη για αποζημίωση για ζημιές ή βλάβες, που θα προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγματα, έναντι οποιουδήποτε, είτε από τον ίδιο, είτε από το προσωπικό του, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, αναγόμενη στη σφαίρα της αντικειμενικής του ευθύνης

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.  Εξ’ άλλου ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος, για βλάβη από θεομηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που τυχόν επέλθει  μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των μισθωμάτων ή μη καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, που όλοι συμφωνούνται ως σημαντικοί, διενεργείται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που είχε προσκομιστεί κατά τη δημοπράτηση.

Άρθρο 12ο

Χρήση χώρου

Η χρήση του χώρου που δημοπρατείται προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών Λούνα Παρκ, όπως τρενάκι, καρουζέλ, συγκρουόμενα αυτοκίνητα κ.λπ.  και απαγορεύεται ρητώς: 

α) η τοποθέτηση τυχερών παιχνιδιών 

β) η πώληση οποιωνδήποτε παιχνιδιών, ψιλικών και γενικά ειδών εμπορικής χρήσης –κατανάλωσης

γ) η εγκατάσταση ψησταριών – καντινών (κινητών ή μη) και πλανόδιων πωλητών (σουβλάκια- καλαμπόκια κ.λπ.) και 

δ) γενικά ό,τιδήποτε δεν έχει σχέση με Λούνα Παρκ 

Άρθρο 13ο

Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στη δημοπρασία συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης.

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης 

β) τη σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο και την κατάπτωση της εγγυητικής του επιστολής

γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για κάθε τί που δεν προβλέπεται στην παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικές διατάξεις του Α.Κ., καθώς και η εν γένει κείμενη νομοθεσία που αφορά στη λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνίων Λούνα Παρκ.

Πληροφορίες

Πληροφορίες για τη διακήρυξη της δημοπρασίας παρέχονται,  κατά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση: Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 2397330231. 

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού, στο Δημοτικό Κατάστημα Ασπροβάλτας και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου, τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ