•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτήριου στην Τ.Κ. Μαυρούδας της Δ.Ε. Αρέθουσας

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 20/06/2019

Αρ. Πρωτ. 11926

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του  Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

2) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης I»

3) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4) την αριθμ. 1/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Μαυρούδας

5) την αριθμ. 129/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: 6Ν46Ω9Ω-Μ2Ψ)

6) την αριθμ. 337/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας (ΑΔΑ: ΨΧΟ9Ω9Ω-86Χ)

7) Την αρ. πρωτ. 13833/14.7.2017 διακήρυξη δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6Ν98Ω9Ω-ΥΚΟ)

8) Τα πρακτικά του διαγωνισμού της 28ης.7.2017

9) Την αρ. 75/2018 Απόφαση Δημάρχου (αρ. πρωτ. 5001/23.3.2018-ΑΔΑ: ΨΥ66Ω9Ω-ΜΞΑ)

10) Την αρ. πρωτ. 5008/23.3.2018 διακήρυξη δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6Κ3ΤΩ9Ω-ΟΓ7)

11) Τα πρακτικά του διαγωνισμού της 11ης.4.2018

12)Την αρ. 148/2018 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΨ2ΦΩ9Ω-3ΕΔ)

13) Την αρ. πρωτ. 9583/4.6.2018 διακήρυξη δημοπρασίας(ΑΔΑ: 6ΠΟΛΩ9Ω-ΨΜ2)

14) Τα πρακτικά του διαγωνισμού της 15ης.6.2018

15) Την αρ. 132/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε ο επανακαθορισμός των όρων της δημοπρασίας (ΑΔΑ: Ψ2ΙΩΩ9Ω-ΠΑΔ)

16) Την αρ. πρωτ. 10581/31.5.2019 διακήρυξη δημοπρασίας (ΑΔΑ: 96Φ5Ω9Ω-4ΚΣ)

17) Τα πρακτικά του διαγωνισμού της 11ης.6.2019

18) Την αρ. 184/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΥΖΞΩ9Ω-ΗΘΛ)

Προκηρύσσει:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυρούδας της Δ.Ε. Αρέθουσας του Δήμου Βόλβης, εμβαδού Ε1: 68,37 τ.μ., με υπαίθριο χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων Ε2: 219,74 τ.μ., που βρίσκεται εντός του δημοτικού οικοπέδου με αριθμό 176 του Ο.Τ. 25 (συνολικού εμβαδού 1.397,49 τ.μ.).  

Πληροφορίες: Διακήρυξη Δημοπρασίας Δημοτικού Αναψυκτηρίου Μαυρούδας 2019-2- επαναληπτική με ΑΔΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT