•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών οικοπέδων στην Δ.Κ. Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 31/05/2019

Αρ. Πρωτ. 10580

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 

1) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
2) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
3) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4) την αριθμ. 5/2019 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Ασπροβάλτας
5) την αριθμ. 65/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: 6Σ97Ω9Ω-ΛΡΣ)
6) την αριθμ. 96/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΝΥΡΩ9Ω-ΑΣ1)
7) την αρ. 7752/17.4.2019 διακήρυξη δημοπρασίας (ΑΔΑ: 687ΞΩ9Ω-ΠΥΞ)
8) Το από 6.5.2019 πρακτικό δημοπρασίας
9) την αρ. 148/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 93Γ9Ω9Ω-ΒΑ6)

Προκηρύσσει:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών οικοπέδων στην Δ.Κ. Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης, όπως αναλυτικά αυτά περιγράφονται στο άρθρ. 2, για τη συγκεκριμένη χρήση του άρθρ. 7 και με την προϋπόθεση του άρθρ. 5 της παρούσας.

Πληροφορίες: Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικών οικοπέδων στην Δ.Κ. Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT