•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Εκλογή Δημοτικής Επιτροπής για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026

sima

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Από το πρακτικό της αριθ. 1/2024 ΕΙΔΙΚΗΣ (Δια ζώσης) συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφ. 02/2024

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 3 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης σε ειδική (Δια ζώσης) συνεδρίαση ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 24.039/31-12-2023 έγγραφη πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς Συμβούλου του συνδυασμού του Δημάρχου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση και αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο προεδρεύων Σύμβουλος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι πέντε (25) Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν και ήταν παρόντες στην ειδική (Δια ζώσης) συνεδρίαση οι είκοσι τέσσερις (24) και ένας (1) απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.- ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

2.- ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3.- ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

4.- ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

5.- ΔΑΓΚΛΗ-ΠΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑ

6.- ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

7.- ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

8.- ΣΑΛΕΠΗ ΣΤΕΛΛΑ

9.- ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10.- ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

11.- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

12.- ΑΜΑΝΕΤΙΔΗΣ  ΡΑΦΑΗΛ

13.- ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

14.- ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

15.- ΒΑΛΕΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

16.- ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

17.- ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

18.- ΜΟΣΧΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

19.- ΟΥΤΣΙΚΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

20.-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21.- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22.- ΠΑΤΡΩΝΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

23.- ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

24.- ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

1.- ΟΧΟΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν προσήλθε.

 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης :           12.00΄

Ώρα λήξης συνεδρίασης :               12.36΄

           

Ο Δήμαρχος κ. Διαμαντής ΛΙΑΜΑΣ, προσκλήθηκε και παραβρέθηκε στην συνεδρίαση του Δ.Σ.

   

Ο κατά την έναρξη της συνεδρίασης προεδρεύσας Σύμβουλος, κ. Θεόδωρος ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, είχε αναθέσει καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της εκλογής στην κα Ευανθία ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗ, υπάλληλο του δήμου με βαθμό Α’, ανάθεση την οποία ανανέωσε ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος προεδρεύει της παρούσας διαδικασίας..

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος ΘΩΜΑ, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από την       02.01.2024 έως την 30.06.2026.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στην Δημοτική Επιτροπή :

η παράταξη της πλειοψηφίας δικαιούται τέσσερα (4) εκλεγόμενα μέλη,

οι παρατάξεις της μειοψηφίας, συνολικά, δικαιούνται δύο (2) εκλεγόμενα μέλη.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε την παράταξη του Δημάρχου και συνολικά τις παρατάξεις της μειοψηφίας να καταρτίσουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια (πλειοψηφίας – μειοψηφίας), με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στη Δημοτική Επιτροπή.

Ακολούθως, κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου και τους Δημοτικούς Συμβούλους των παρατάξεων της μειοψηφίας να προσέλθουν για να ψηφίσουν τους υποψηφίους τους.

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής οκτώ (8) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. : 1. Αμανετίδης Ραφαήλ, 2. Επιτρόπου Παναγιώτης, 3. Ιορδανίδης Θεόδωρος, 4. Κοροσίδης Ιωάννης, 5. Παναγιωτίδης Γεώργιος, 6. Πανταζίδης Νικόλαος, 7. Σαββόπουλος Χρήστος και 8. Τσουραλάκη Κυριακή.

Από τους δημοτικούς συμβούλους των παρατάξεων τις μειοψηφίας :

Α) Από την παράταξη της μειοψηφίας «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ», έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. 1. Μουρατίδης Κωνσταντίνος, 2. Όχονος Επαμεινώνδας, 3. Πολυζωίδου Βασιλική και 4. Χαρισόπουλος Ιωακείμ.

Β) Από την παράταξη της μειοψηφίας «ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΛΒΗ», έθεσε υποψηφιότητα για εκλεγόμενο μέλος της Δημοτικής Επιτροπής ένας (1) Σύμβουλος και ονομαστικά ο κ. Βαλερής Ιωάννης.

           Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Κάθε Σύμβουλος της παράταξης του Δημάρχου ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται η παράταξη στην Επιτροπή. Αντίστοιχα, κάθε Σύμβουλος από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούνται, συνολικά, οι παρατάξεις της μειοψηφίας στην Επιτροπή. Δεν βρέθηκαν ψηφοδέλτια στα οποία σημειώθηκαν περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, διαπιστώθηκαν από το προεδρείο τα ακόλουθα :

Α. Από την Παράταξη «ΒΟΛΒΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ» :

ο υποψήφιος Αμανετίδης Ραφαήλ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης,

ο υποψήφιος Επιτρόπου Παναγιώτης έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης,

ο υποψήφιος Ιορδανίδης Θεόδωρος έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης,

ο υποψήφιος Κοροσίδης Ιωάννης έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης,

ο υποψήφιος Παναγιωτίδης Γεώργιος έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης,

ο υποψήφιος Πανταζίδης Νικόλαος έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης,

ο υποψήφιος Σαββόπουλος Χρήστος έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης,

η υποψήφια Τσουραλάκη Κυριακή έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης,

Συνεπώς, από την παράταξη του δημάρχου τις (4) έδρες της Δημοτικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι :

Επιτρόπου Παναγιώτης  

Ιορδανίδης Θεόδωρος  

Πανταζίδης Νικόλαος   

Σαββόπουλος Χρήστος,

οι οποίοι έλαβαν, άπαντες, τον ίδιο αριθμό σταυρών προτίμησης, χωρίς να απαιτείται η διενέργεια κλήρωσης για τον καθορισμό της σειράς εκλογής τους, καθόσον ο αριθμός τους είναι ίσος με τον αριθμό των μελών της Δημοτικής Επιτροπής που δικαιούται η παράταξη του Δημάρχου και οι εκλεγέντες καταλαμβάνουν τις τέσσερις (4) θέσεις που δικαιούται η παράταξη του Δημάρχου στην Δημοτική Επιτροπή.  

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι που προέρχονται από την παράταξη του Δημάρχου αποτελούν τα Αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Επειδή, όμως, έλαβαν άπαντες τον ίδιο αριθμό σταυρών προτίμησης, προκειμένου να καθορισθεί η σειρά εκλογής τους και κατά συνέπεια η σειρά αναπλήρωσης των τακτικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής, διενεργήθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κλήρωση, κατόπιν της οποίας καθορίσθηκε η σειρά εκλογής των αναπληρωματικών μελών, ως εξής :

1ο αναπληρωματικό μέλος αναδείχθηκε ο Σύμβουλος Παναγιωτίδης Γεώργιος,

2ο αναπληρωματικό μέλος αναδείχθηκε η Σύμβουλος, Τσουραλάκη Κυριακή,  

3ο αναπληρωματικό μέλος αναδείχθηκε ο Σύμβουλος, Κοροσίδης Ιωάννης και

4ο αναπληρωματικό μέλος αναδείχθηκε ο Σύμβουλος Αμανατίδης Ραφαήλ.

 

Β. Από τις Παρατάξεις της μειοψηφίας «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ» και «ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΛΒΗ,

ο υποψήφιος Βαλερής Ιωάννης έλαβε έναν (1) σταυρό προτίμησης,

ο υποψήφιος Μουρατίδης Κωνσταντίνος έλαβε έναν (1) σταυρό προτίμησης,

ο υποψήφιος Όχονος Επαμεινώνδας έλαβε έναν (1) σταυρό προτίμησης,

η υποψήφια Πολυζωίδου Βασιλική έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης και

ο υποψήφιος Χαρισόπουλος Ιωακείμ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης.

Συνεπώς από τις παρατάξεις της μειοψηφίας τις (2) έδρες της δημοτικής επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι Σύμβουλοι :

Πολυζωίδου Βασιλική 

Χαρισόπουλος Ιωακείμ,   

οι οποίοι έλαβαν, αμφότεροι, τον ίδιο αριθμό σταυρών προτίμησης, χωρίς να απαιτείται η διενέργεια κλήρωσης για τον καθορισμό της σειράς εκλογής τους, καθόσον ο αριθμός τους είναι ίσος με τον αριθμό των μελών της Δημοτικής Επιτροπής που δικαιούνται οι παρατάξεις της μειοψηφίας συνολικά και οι εκλεγέντες καταλαμβάνουν τις δύο (2) θέσεις που δικαιούνται οι παρατάξεις της μειοψηφίας, συνολικά, στην Δημοτική Επιτροπή. 

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι που προέρχονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας αποτελούν τα Αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Επειδή, όμως, έλαβαν, άπαντες, τον ίδιο αριθμό σταυρών προτίμησης, προκειμένου να καθορισθεί η σειρά εκλογής τους και κατά συνέπεια η σειρά αναπλήρωσης των τακτικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής, διενεργήθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κλήρωση, κατόπιν της οποίας καθορίσθηκε η σειρά εκλογής των αναπληρωματικών μελών, ως εξής :

1ο αναπληρωματικό μέλος αναδείχθηκε ο Σύμβουλος Μουρατίδης Κωνσταντίνος,

2ο αναπληρωματικό μέλος αναδείχθηκε ο Σύμβουλος, Βαλερής Ιωάννης και   

3ο αναπληρωματικό μέλος αναδείχθηκε ο Σύμβουλος, Όχονος Επαμεινώνδας.

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγομένων μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από την 2α Ιανουαρίου 2024 έως την 30η Ιουνίου 2026 ως εξής:

Τακτικά μέλη παράταξης δημάρχου :

Επιτρόπου Παναγιώτης  

Ιορδανίδης Θεόδωρος  

Πανταζίδης Νικόλαος   

Σαββόπουλος Χρήστος

Αναπληρωματικά μέλη παράταξης δημάρχου, κατά σειρά εκλογής :

1. Παναγιωτίδης Γεώργιος

2. Τσουραλάκη Κυριακή  

3. Κοροσίδης Ιωάννης

4. Αμανατίδης Ραφαήλ

Τακτικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας :

Πολυζωίδου Βασιλική 

Χαρισόπουλος Ιωακείμ 

Αναπληρωματικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, κατά σειρά εκλογής :

1.Μουρατίδης Κωνσταντίνος 

2.Βαλερής Ιωάννης

3.Όχονος Επαμεινώνδας 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  2/2024

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ