•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 02/01/2024 έως 30/06/2026

sima

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Από το πρακτικό της αριθ. 1/2024 ΕΙΔΙΚΗΣ (Δια ζώσης) συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφ. 01/2024

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 3 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης σε ειδική (Δια ζώσης) συνεδρίαση ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 24.039/31-12-2023 έγγραφη πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς συμβούλου του συνδυασμού του δημάρχου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση, και αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι πέντε (25) Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν και ήταν παρόντες στην ειδική (Δια ζώσης) συνεδρίαση οι είκοσι τέσσερις (24) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ένας (1) απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.- ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

2.- ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3.- ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

4.- ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

5.- ΔΑΓΚΛΗ-ΠΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑ

6.- ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

7.- ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

8.- ΣΑΛΕΠΗ ΣΤΕΛΛΑ

9.- ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10.- ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

11.- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

12.- ΑΜΑΝΕΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ

13.- ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

14.- ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

15.- ΒΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

16.- ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

17.- ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

18.- ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

19.- ΟΥΤΣΙΚΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

20.-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21.- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22.- ΠΑΤΡΩΝΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

23.- ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

24.- ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

1.- ΟΧΟΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν προσήλθε.

 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης :           12.00΄

Ώρα λήξης συνεδρίασης :               12.36΄

Ο Δήμαρχος κ. Διαμαντής ΛΙΑΜΑΣ, προσκλήθηκε και παραβρέθηκε στην συνεδρίαση του Δ.Σ.

Ο προεδρεύων Σύμβουλος, κ. Θεόδωρος ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της εκλογής στην κα Ευανθία ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗ, υπάλληλο του Δήμου με βαθμό Α’.

Ο προεδρεύων Σύμβουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, καλώντας τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 έως 30.06.2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Στη συνέχεια, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Πρόεδρος εκλέγεται από την παράταξη του Δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος από τη δεύτερη και ο Γραμματέας από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη, ύστερα από έγγραφη πρόταση του επικεφαλής της κάθε παράταξης.

Επίσης, ότι, σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου κ. Διαμαντή ΛΙΑΜΑ, ως υποψήφιος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται ο κ. Νικόλαος ΘΩΜΑ. Ακολούθως, σύμφωνα με δήλωση της επικεφαλής της δεύτερης σε εκλογική δύναμη παράταξης κας Βασιλικής ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ, ως υποψήφιος Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται ο κ. Κωνσταντίνος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ. Τέλος, ότι, σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής της τρίτης σε εκλογική δύναμη παράταξης κ. Ιωάννη ΒΑΛΕΡΗ, ως υποψήφιος Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται ο ίδιος ο κ. Ιωάννης ΒΑΛΕΡΗΣ.

Στη συνέχεια, κάλεσε το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να επικυρώσουν, δια ανάτασης χειρός, καταρχήν την εκλογή του προτεινόμενου υποψήφιου ως Προέδρου. Κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε ο κ. Νικόλαος ΘΩΜΑ συγκέντρωσε (21) είκοσι μία ψήφους, δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και εξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά την ανωτέρω ψηφοφορία εκλογής του Προέδρου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που εξελέγησαν με την παράταξη της μειοψηφίας «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ» και συγκεκριμένα οι : 1) Βασιλική ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ, 2) Κωνσταντίνος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ και 3) Ιωακείμ ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ψήφισαν ΛΕΥΚΟ, όποτε, κατά τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 10 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, υπολογίζονται μεν για τον σχηματισμό της απαρτίας πλην όμως η ψήφος τους δεν προσμετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους.

Έπειτα, ο προεδρεύων Σύμβουλος κάλεσε το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να επικυρώσουν, με την ίδια διαδικασία, την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ, ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά την ψηφοφορία ο κ. Κωνσταντίνος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ έλαβε (23) είκοσι τρεις ψήφους, συγκέντρωσε δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου και εξελέγη επομένως στο αξίωμα του Αντιπροέδρου.

Κατά την ανωτέρω ψηφοφορία εκλογής του Αντιπροέδρου, ο Δημοτικός Σύμβουλος που εξελέγη με την παράταξη της μειοψηφίας «ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΛΒΗ » και συγκεκριμένα ο κ. Ιωάννης ΒΑΛΕΡΗΣ καταψήφισε τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος, ο προεδρεύων Σύμβουλος κάλεσε το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να επικυρώσουν, με την ίδια διαδικασία, την εκλογή του κ. Ιωάννη ΒΑΛΕΡΗ ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά την ψηφoφορία ο κ. Ιωάννης ΒΑΛΕΡΗΣ έλαβε (21) είκοσι μία ψήφους, συγκέντρωσε επομένως την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, και εξελέγη επομένως στο αξίωμα του Γραμματέα.

Κατά την ανωτέρω ψηφοφορία εκλογής του Γραμματέα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που εξελέγησαν με την παράταξη της μειοψηφίας «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΒΗΣ» και συγκεκριμένα οι : 1) Βασιλική ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ, 2) Κωνσταντίνος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ και 3) Ιωακείμ ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ καταψήφισαν τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, ανακοινώθηκε από τον προεδρεύοντα η νέα σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως εξής :

Πρόεδρος :                Νικόλαος ΘΩΜΑ

Αντιπρόεδρος :         Κωνσταντίνος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Γραμματέας :            Ιωάννης ΒΑΛΕΡΗΣ

Στη συνέχεια, ο προεδρεύων Σύμβουλος κάλεσε τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο να εκκινήσει τη διαδικασία εκλογής των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ