•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2023

sima

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της αριθμ. 16ης/2023 συνεδριάσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθ. Αποφ. 273/2023

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 31 του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε «Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη» τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 14208/27-07-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, των αριθ. 374/39135/30-05-2022 και 380/39456/15-06-2022 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022).