•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Σταυρός 5/01/2011

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 166

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 4/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 
 
 
 
 
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 254,257,258,104 και 102 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

2. Τις διατάξεις του ν. 3870 (ΦΕΚ 138 Α΄) «εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις  περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ΄) Ανάπτυξη της Δια Βίου  Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

 

4. Τις διατάξεις  των άρθρων 259  παρ.1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. (ΦΕΚ 98 Α ‘)  «Κωδικοποίηση  της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»

 

Αποφασίζουμε

 

Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων στον Δήμο Βόλβης σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας ως εξής:

 

 

1

Μπλεμπουτζάκης

Νικόλαος

Σταύρος

ΔΕ

ΔΕ Δενδροκηπουρών

2

Μπλεμπιτζόγλου

Ιωάννης

Μιχαήλ

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

3

Παντελίδης

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

4

Σαμαράς

Θεόδωρος

Ιωάννης

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

5

Τσίτσος

Γεώργιος

Στυλιανός

ΔΕ

ΔΕ Τεχνιτών

6

Νεστορούδης

Ιωάννης

Δημήτριος

ΔΕ

ΔΕ Τεχνιτών

7

Τενεδιώτης

Παναγιώτης

Γεώργιος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

8

 

Μαργαρίτη

 

Ελένη

 

Αντώνιος

 

ΠΕ

 

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

9

Καρπούζη

Παρασκευή

Ιωάννης

ΠΕ

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

10

Κατραντζή

Αργυρή

Χριστόδουλος

ΠΕ

ΠΕ Γεωπόνων

11

Αντωνιάδης

Αναστάσιος

Μιχαήλ

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

12

Καρακεχαγιά

Παρασκευή

Νικόλαος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

13

Παπαγεωργίου

Αναστασία

Ευάγγελος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

14

Τριανταφύλλης

Απόστολος

Σπυρίδων

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

15

Ασημώνης

Κωνσταντίνος

Παναγιώτης

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

16

Γούνη

Ευσταθία

Γεώργιος

ΠΕ

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

17

Μαργαρίτου

Ελένη

Ζαχαρίας

ΠΕ

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

18

Γιαλίδου

Ανδριανή

Δημήτριος

ΠΕ

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

19

Πασαλής

Θωμάς

Αντώνιος

ΔΕ

ΔΕ Βοηθών Τεχνίτη Υδραυλικού

20

Γαλανούσης

Σταύρος

Χρηστος

ΔΕ

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

21

Κυριάκου

Βασιλική

Κωνσταντίνος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

22

Παπαδοπούλου

Νίκη

Χρήστος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

23

Πιπιντάκου

Ελένη

Στέργιος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

24

Νιόζας

Κωνσταντίνος

Νικόλαος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

25

Τάκη

Κωνσταντία

Αθανάσιος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

26

Κούλα

Στυλιανή

Σπυρίδων

ΠΕ

ΠΕ Διοικητικών

27

Κούρτη

Ευτυχία

Δημήτριος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

28

Μόσχου

Ελένη

Ευστράτιος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

29

Δαδάλας

Δημήτριος

Αθανάσιος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

30

Μουλαρά

Στυλιανή

Γεώργιος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

31

Καραγιάννη

Μαρία

Δημήτριος

ΠΕ

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

32

Χατζηγιαννάκης

Ιωάννης

Δημήτριος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών

33

Χάιτας

Αβραάμ

Κωνσταντίνος

ΤΕ

ΤΕ Διοικητικών-Λογιστών

34

Χαϊδούδης

Δημήτριος

Βασίλειος

ΠΕ

ΠΕ Διοικητικών

35

Τράικος

Στέφανος

Δημήτριος

ΤΕ

ΤΕ Μηχανικών

36

Τράικος

Ιωάννης

Ευάγγελος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών

37

Τούτιος

Δημήτριος

Γεώργιος

ΔΕ

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

38

Ταστσίδης

Ζαχαρίας

Δημήτριος

ΔΕ

ΔΕ Τεχνιτών

39

Τιαλιάκας

Χρήστος

Απόστολος

ΔΕ

ΔΕ Χειριστών

40

Σπορίδης

Γεώργιος

Θεόδωρος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών

41

Σκόρδας

Ιωάννης

Γεώργιος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

42

Σεφερλή

Ευφροσύνη

Θεόδωρος

ΠΕ

ΠΕ Διοικητικού

43

Σγούρος

Βασίλειος

Νικόλαος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικων-Γραμματεων

44

Σαπουνάς

Δημήτριος

Θεόφιλος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών

45

Ρόκκας

Χρήστος

Κωνσταντίνος

ΥΕ

ΥΕ Εργατων Ύδρευσης

46

Παυλίδου

Βερόνικα

Κωνσταντίνος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

47

Παπαπλούδη

Γεωργία

Τηλέμαχος

ΥΕ

ΥΕ  Εργατών

48

Παπαδάκη

Αλεξάνδρα

Παύλος

ΤΕ

ΤΕ Γεωπόνων

49

Παπαγεράς

Γεώργιος

Δημήτριος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

50

Ντόκου

Αθανασία

Νικόλαος

ΠΕ

ΠΕ Οικονομικού

51

Νεστορούδης

Βασίλειος

Δημήτριος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων

52

Νεστορούδης

Κωνσταντίνος

Δημήτριος

ΠΕ

ΠΕ Διοικητικού

53

Κυπαρίσσης

Κωνσταντίνος

Θεόφιλος

ΔΕ

ΔΕ Τεχνιτών

54

Σάτκα

Ευαγγελία

Γεώργιος

ΔΕ

ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

55

Κόνιαρης

Κωνσταντίνος

Δρόσος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

56

Καρδάρας

Ζαχαρίας

Άγγελος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

57

Καλλιαρέκου

Ευανθία

Ηλίας

ΠΕ

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

58

Ζαφειρίου

Αγαμέμνων

Ιωάννης

ΔΕ

ΔΕ Εισπρακτόρων

59

Ζαβαλέρης

Παναγιώτης

Νικόλαος

ΔΕ

ΔΕ Εποπτών

60

Ευθυμίου

Γεώργιος

Ζαχαρίας

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

61

Δελλαπόρτα

Ελένη

Χριστόδουλος

ΠΕ

ΠΕ Οικονομικών-Λογιστικης

62

Δελεφέρης

Παναγιώτης

Βασίλειος

ΔΕ

ΔΕ Χειριστών

63

Δαβέτης

Θεόφιλος

Βασίλειος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

64

Βλάχου

Χριστίνα

Στυλιανός

ΠΕ

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

65

Βλάχος

Ιωάννης

Αθανάσιος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

66

Βενιώτης

Γεώργιος

Άγγελος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

67

Βαλαβάνης

Νικόλαος

Βασίλειος

ΔΕ

ΔΕ Χειριστής Η/Υ

68

Αθερίνα

Κυριακή

Δημήτριος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

69

Αγιάνογλου

Παράσχος

Στέφανος

ΔΕ

ΔΕ Χειριστών

70

Πασσά

Αναστασία

Θεόδωρος

ΤΕ

ΤΕ Διοικητικών-Λογιστών

71

Βαβάλα

Κυριακή

Γεώργιος

ΔΕ

ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

72

Πολλαετίδου

Βαρβάρα

Νικόλαος

ΤΕ

ΤΕ Διοικητικών-Λογιστών

73

Πανταζίδης

Νικόλαος

Κυριάκος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

74

Μπιτζιλής

Στυλιανός

Ευστράτιος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

75

Αδάμπασης

Στυλιανός

Χρήστος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

76

Ραμπότας

Αθανάσιος

Γεώργιος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

77

Σαραγιώτης

Χρυσόστομος

Βασίλειος

ΔΕ

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

78

Καρακεχαγιάς

Γεώργιος

Κωνσταντίνος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

79

Τακατζόγλου

Ηρακλής

Πρόδρομος

ΠΕ

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

80

Ανδρεάδης

Αναστάσιος

Θεοχάρης

ΔΕ

ΔΕ Χειριστών

81

Ιωσηφίδης

Ιωάννης

Ευστάθιος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

82

Σερεμετίδης

Κωνσταντίνος

Αναστάσιος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

83

Σκουλίδου

Χριστίνα

Ευάγγελος

ΤΕ

ΤΕ Διοικητικών Λογιστών

84

Σαρακατσιάνου

Δέσποινα

Μιχαήλ

ΤΕ

ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

85

Καρατζάς

Ευθύμιος

Θεόδωρος

ΠΕ

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

86

Παναγιωτίδης

Κωνσταντίνος

Παναγιώτης

ΔΕ

ΔΕ Τεχνιτών

87

Μπεσικιώτης

Χρήστος

Βασίλειος

ΥΕ

ΥΕ Δασοφυλάκων

88

Θανάσης

Γεράσιμος

Αναστάσιος

ΠΕ

ΠΕ Δασολόγων

89

Δανιηλίδης

Μιλτιάδης

Θεόδωρος

ΤΕ

ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Δ. Έργων

90

Λουκάς

Ηλίας

Αθανάσιος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

91

Λεωτόν

Γεώργιος

Γκι Γεώργιος

ΠΕ

ΠΕ Διοικητικών

92

Τζουβελέκη

Ελένη

Ιωάννης

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

93

Μουρτζιλάκη

Ευανθία

Θεόδωρος

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

94

Κουρουκλίδου

Γαρυφαλλιά

Δημοσθένης

ΔΕ

ΔΕ Διοικητικών

95

Γκάγκαρης

Αναστάσιος

Γεώργιος

ΤΕ

ΤΕ Διοικητικών-Λογιστών

96

Τσουράλης

Χρήστος

Γεώργιος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

97

Μοσχόβης

Βασίλειος

Μεταξάς

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

98

Δελήπαλτας

Κωνσταντίνος

Ιωάννης

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

99

Τζελέπης

Χρήστος

Βασίλειος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

100

Δημούδης

Βασίλειος

Δήμος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

101

Μυλωνάς

Παντελής

Ευγένιος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

102

Τσίτσος

Σταύρος

Βασίλειος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

103

Σεμερτζίδης

Κωνσταντίνος

Παναγιώτης

ΔΕ

ΔΕ Βοηθών Τεχνίτη Υδραυλικού

104

Μαλαμούδης

Κωνσταντίνος

Αντώνιος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

105

Κασαβέτης

Παναγιώτης

Θεόδωρος

ΔΕ

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

106

Ντανταρής

Σπυρίδων

Κωνσταντίνος

ΔΕ

ΔΕ Βοηθών Τεχνίτη Υδραυλικού

107

Δογιάμας

Ευάγγελος

Δημήτριος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

108

Σαλεπάκης

Παναγιώτης

Γεώργιος

ΔΕ

ΔΕ Οδηγών

109

Καλαβρίδης

Κωνσταντίνος

Θεμιστοκλής

ΔΕ

ΔΕ Βοηθών Τεχνίτη Υδραυλικού

110

Κουτσιανούδης

Μόσχος

Απόστολος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

111

Λιτσάκης

Κυριάκος

Ελευθέριος

ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

112

Οικονόμου

Αναστασία

Γεώργιος

ΠΕ

ΠΕ Τοπογράφων- Μηχανικών

113

Καπετανικόλα

Ευαγγελία

Αλέξανδρος

ΠΕ

ΠΕ Πολιτ. Μηχανικών

 


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT