•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 5/01/2011

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 171

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(Ως προς τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1, περ. δ΄, 95 παρ. 2 και 7, 266 παρ. 10 και 267 παρ. 7  του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας  για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’ ).

3. Τις διατάξεις  του Π.Δ/τος 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α’ ) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (ΟΤΑ Α Βαθμού)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την με αριθ. 383/18-1-2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) και σε διόρθωση ΦΕΚ 60 Β΄2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού  και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων  των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζακρή και Γεωργίου Ντόλιου ».

5. Την αριθμ. 74445/29-12-2010 (ΦΕΚ 2029/27-12-2010 τεύχος Β΄) απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 Αποφασίζουμε

Την συγκρότηση της Επιτροπής Απογραφής η οποία αποτελείται από τους:

1) Δεμερτζή Γεώργιο (Σύμβουλο πλειοψηφίας) ως Πρόεδρο.

2) Λιάμα Διαμαντή (Σύμβουλο πλειοψηφίας ) ως Μέλος

3) Όχουνο Βλαδίμηρο (Σύμβουλο μειοψηφίας) ως Μέλος

4) Μπαλατσό Ευάγγελο ( Αναπληρωτή Σύμβουλο πλειοψηφίας)

5) Γκαγκάρης Αθανάσιο (Αναπληρωτή Σύμβουλο πλειοψηφίας)

6) Στοΐτσα Δημήτριο (Αναπληρωτή Σύμβουλο μειοψηφίας)

7) Σεφερλή Ευφοσύνη (Υπάλληλο Δήμου –ΠΕ Διοικητικού ) ως Μέλος

8) Δαδάλα Δημήτριο (Υπάλληλο Δήμου – ΔΕ Διοικητικών – εκτελών χρέη Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας και Ταμία πρώην Δήμου Εγνατίας) ως Μέλος

9) Δελαπόρτα Ελένη (Υπάλληλο Δήμου – ΠΕ Οικονομικών - Λογιστικής) ως Μέλος

10) Καρακεχαγιά Παρασκευή (Υπάλληλο Δήμου – ΔΕ Διοικητικών- Ταμία πρώην Δήμου Ρεντίνας) ως Μέλος

11) Νεστορούδη Βασίλειο (Υπάλληλο Δήμου – ΔΕ Διοικητικών – Ταμία πρώην Δήμου Αγίου Γεωργίου) ως Μέλος

12) Κουρουκλίδου Γαρυφαλλία (Υπάλληλο Δήμου – ΔΕ Διοικητικών – Ταμία πρώην Δήμου Αρέθουσας) ως Μέλος

13) Κυριάκου Βασιλική (Υπάλληλο Δήμου – ΔΕ Διοικητικών – Ταμία πρώην Δήμου Απολλωνίας)

14) Πανταζίδη Νικόλαο (Υπάλληλο Δήμου – ΔΕ Διοικητικών – εκτελών χρέη Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας και Ταμία πρώην Δήμου Μαδύτου) ως Μέλος

15) Καπετανικόλα Ευαγγελία (Υπάλληλο Δήμου – ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών) ως Μέλος.

Έργο της Επιτροπής είναι η αποτύπωση και απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των Δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3582/2010.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου ορίζεται η 28-2-2011.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου Βόλβης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT