•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημάρχου

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 18-4-2012

Αριθμ. Πρωτ. : 9.436

Θέμα: «Σύσταση ομάδας εργασίας για τον καλύτερο σχεδιασμό, συντονισμό, εποπτεία, παρακολούθηση και έλεγχο των δράσεων αντιμετώπισης των κουνουπιών και των επιπτώσεών τους, στην επικράτεια του Δήμου Βόλβης»

Απόφαση αριθμ. 74/2012

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)

2)Την παρ. 1 περ. θ άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2020) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

3) Την αριθμ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 32637/29-3-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συνιστούμε ομάδα εργασίας για τον καλύτερο σχεδιασμό ,συντονισμό, εποπτεία, παρακολούθηση και έλεγχο των δράσεων αντιμετώπισης των κουνουπιών και των επιπτώσεών τους στην επικράτεια του Δήμου Βόλβης, αποτελούμενη από τους:

1) Τον κ. Παπαγερά Παναγιώτη (Αντιδήμαρχο) ως Πρόεδρο.

2) Τον κ. Μπαλατσό Ευάγγελο (Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας) ως μέλος

3) Την κ. Παπαδάκη Αλεξάνδρα (Δημοτική Υπάλληλο – ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων) ως μέλος.

4) Τον κ. Αγιάνογλου Παράσχο (Δημοτικό Υπάλληλο-Υπεύθυνο Γραφείου Πολιτικής Προστασίας) ως μέλος.

5) Τον κ. Κόνιαρη Δρόσο (Ειδικό Σύμβουλο Δημάρχου) ως μέλος.

6) Τον κ. Καρακίτσο Απόστολο (Πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α.Β.) ως μέλος.

7) Τον κ. Θωμά Νικόλαο (Δημοτικό Σύμβουλο – Ιατρό) ως μέλος.

8) Τον κ. Βασιλάκη Δημήτριο (Πρόεδρο Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος) ως μέλος.

Μέχρι την λήξη της θερινής περιόδου δηλαδή μέχρι την 31η Οκτωβρίου, έργο της ομάδας εργασίας είναι:

1) Η τακτική συνεδρίαση δύο φορές την εβδομάδα (κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) για   την αποτύπωση και την καταγραφή των προβλημάτων που προκύπτουν στην επικράτεια του Δήμου Βόλβης από την εμφάνιση κουνουπιών.

2) Ο σχεδιασμός και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου εμφάνισης κουνουπιών.

3) Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών που διενεργούνται στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Βόλβης.

4) Η πληροφόρηση των κατοίκων για την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων αποτροπής εστιών δημιουργίας κουνουπιών.

5) Αντιμετώπιση επιπτώσεων μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών από τα κουνούπια.

6) Η υποβολή γραπτών εισηγήσεων και προτάσεων προς το Γραφείο Δημάρχου για την αντιμετώπιση δυσμενών καταστάσεων.

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω οριζόμενους και να αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT