•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

Καθορισμός Νέας Ημερομηνίας Διενέργειας των Φακέλων των Προσφορών του Υπ. Αρ. 03/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Ανάδοχου Εκτέλεσης της Προμήθειας: Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμώ

epanek logo

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Σταυρός 01/03/2023

Αρ. Πρωτ.: 3391

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καθορισμός Νέας Ημερομηνίας Διενέργειας (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης)  των Φακέλων των Προσφορών του Υπ. Αρ. 03/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Ανάδοχου Εκτέλεσης της Προμήθειας: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Βόλβης» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ): 164415 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 42/2023 (ΑΔΑ: ΨΟΜΕΩ9Ω-9ΟΑ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ. 

Σε εκτέλεση της υπ. αρ. 42/2023 (ΑΔΑ: ΨΟΜΕΩ9Ω-9ΟΑ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης, ανακοινώνεται νέα ημερομηνία διενέργειας του υπ. αρ. 03/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων (ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των υποβληθέντων προσφορών) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμηθείας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» [α/α συστηματος (ΕΣΗΔΗΣ): 164415] [αρ. πρωτ. 12211/06-07-22 Διακήρυξης (ΑΔΑ: 9ΨΘΠΩ9Ω-1ΒΗ - ΑΔΑΜ: 22PROC010876615), αρ. πρωτ. 12201/06-07-2022 Περίληψης της Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΦΡΤΩ9Ω-ΓΕ9 - ΑΔΑΜ: 22PROC010875152)] την 3η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00:00 π.μ..

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. 03/2022 (αρ. πρωτ. 12211/06-07-22) Διακήρυξης (ΑΔΑ: 9ΨΘΠΩ9Ω-1ΒΗ - ΑΔΑΜ: 22PROC010876615).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (στην σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 164415 και στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης (www.dimosvolvis.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ        


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2023 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT