Εκτύπωση

Απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών & ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων & χώρων συνάθροισης κοινού & Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών & εκπαιδευτικών του εξωτερικού στην Ελλάδα