Εκτύπωση

Προσωρινή απαγόρευση παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις και λειτουργίας χώρων συνεδριακών εκδηλώσεων και ΚΑΠΗ