•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

«Δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 06/05/2022

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7452

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020, 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-09-2021  εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «Δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 12η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο Δημοτικό Πάρκο Αναψυχής (Πλατανεώνα) της Κοινότητας Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου
 2. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικών επαγγελματικών οικοπέδων στα Ο.Τ. 37 και Ο.Τ. 42 της Κοινότητας Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου
 3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στις Κοινότητες Ευαγγελισμού, Μελισσουργού, Νέας Απολλωνίας (οικισμοί Ασπροχώματος και Ξηρορέματος), Νικομηδινού, Σκεπαστού, Φιλαδελφίου (οικισμός Ξηροποτάμου)
 4. Αποδοχή της πράξης ένταξης του έργου του Δήμου Βόλβης με τίτλο «Διαδραστική μόνιμη έκθεση για την προεπαναστατική και επαναστατική ιστορία του Δήμου Βόλβης με τη χρήση τεχνολογικών μέσων» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
 5. Αποδοχή της πράξης ένταξης του έργου του Δήμου Βόλβης με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βόλβης» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
 6. Αποδοχή της Τροποποίησης της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Βόλβης» με Κωδικό ΟΠΣ 5026226 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»
 7. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 113.106,26 € από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή / και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Δήμου Βόλβης (Συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου - ΚΑΠ έτους 2022)
 8. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 20.658,76 ευρώ, από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την αρ. 191349 ΚΥΑ «Καταβολή ενιαίου τέλους για το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2021 στους Δήμους, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 195 του Ν. 4662/2020 (Α΄27).» (ΦΕΚ 1752/τ. Β/11-04-2022)
 9. Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των Παιδικών Σταθμών του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης για οκτώ (8) μήνες», με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, παράγραφος 2, περίπτωση γ’), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής & Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα Τηλεμετρίας Διαρροών και Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας Δικτύου Άρδευσης Δήμου Βόλβης», κατ’ εφαρμογή των νέων ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 221, του  Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα της παραγράφου 11 β) αυτού
 11. Επικύρωση της απόφασης Δημάρχου 108/2022
 12. Απόδοση πάγιας προκαταβολής
 13. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
 14. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 6990/29-04-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 15. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 6996/29-04-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 16. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 6997/29-04-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 17. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 7141/03-05-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 18. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 7447/06-05-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 19. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/977 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 20. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗΣ του ΜΟΥΡΑΤΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ σ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 21. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΦΑΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 22. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΦΑΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 23. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΚΟΣΜΑ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 24. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑΣ του ΚΟΣΜΑ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 25. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΚΟΣΜΑ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ σ. ΚΑΛΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 26. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΔΡΟΓΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΤΡΙΑΔΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2022 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT