•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

«Δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Απριλίου 2022


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 01/04/2022

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5193

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020, 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-09-2021  εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «Δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 5η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση απολογισμού - ισολογισμού και έκθεσης ορκωτού λογιστή διαχειριστικής χρήσης 2020 του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης» (Ο.Κ.Π.Α.Π.) Δήμου Βόλβης
 2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης και του Δήμου Βόλβης, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δεξαμενής - συνοδά έργα ύδρευσης και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας στον Δήμο Βόλβης» που προτείνεται να ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2014-2020 και έγκριση υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης από τον Δήμο Βόλβης, ως Φορέα υλοποίησης του έργου
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 73.000,00 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. από Κ.Α.Π. έτους 2022, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
 4. Διενέργεια συμψηφισμού και διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου
 5. Σύσταση πάγιας προκαταβολής
 6. Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης και Θέρμανσης του Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης για δύο (2) μήνες», με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
 7. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τον υπ' αρ. 1/2022 Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια τροφίμων για την σίτιση των παιδικών σταθμών του Ο.Κ.Π.Α.Π. και γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βόλβης και του Ο.Κ.Π.Α.Π., για δύο (2) έτη», για την  προσφυγή : α) στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τα Υποτμήματα Α1 (Είδη Κρεοπωλείου) και Α5 (Είδη Οπωρολαχανοπωλείου) του Τμήματος Α (Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης), κατ’ εφαρμογή της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 και  β) στη διαδικασία με   διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα Υποτμήματα Α4  (Είδη Αρτοποιείου) και Α7 (Είδη Ιχθυοπωλείου) του Τμήματος Α (Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης), κατ’ εφαρμογή της παρ.2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, τα οποία έχουν κηρυχτεί ως άγονα με την υπ’ αρ. 83/2022 εσωτερική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 8. Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την ανάπτυξη ομπρελών - ξαπλωστρών - τραπεζοκαθισμάτων
 9. Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την τοποθέτηση τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντινών)
 10. Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την ανάπτυξη θαλασσίων μέσων αναψυχής
 11. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
 12. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 5190/01-04-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 13. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 5191/01-04-2022 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2022 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT