•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

«Δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 20/12/2021

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 21408

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020, 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-09-2021  εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «Δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 24η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 4ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά το έργο «Αναβάθμιση υπαίθριων χώρων Σταυρού» και κατακύρωση
 2. Διαπίστωση επάρκειας ή μη επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει η εταιρία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., Προσωρινός Ανάδοχος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα Τηλεμετρίας Διαρροών και Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας Δικτύου Άρδευσης Δήμου Βόλβης», έγκριση 3ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του υπ’ αριθ. 1/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δήμου Βόλβης για την ανωτέρω προμήθεια και κατακύρωση
 3. Λήψη απόφασης για την περαιτέρω εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών Αγωγών Ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Νικομηδινού της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης». - Έγκριση παράτασης ισχύος των προσφορών των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον ανωτέρω διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 95200
 4. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, για την υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση και υλοποίηση της πράξης «Εκμετάλλευση Πηγών Αρέθουσας για την Υδροδότηση των Παραλιακών Οικισμών του Δήμου Βόλβης»
 5. Αποδοχή ή μη υπ' αριθ. πρωτ. 19850/24-11-2021 αίτησης για επιστροφή ποσού, σύμφωνα με την υπ' αρ. 2122/2021 δικαστική απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
 6. Αποδοχή ή μη υπ' αρ. 19852/24-11-2021 αίτησης για επιστροφή ποσού, σύμφωνα με την υπ' αρ. 2123/2021 δικαστική απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
 7. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής επί κατάπτωσης γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης
 8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Δημαρχείου Σταυρού»
 9. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών : α) Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθ. 221, παρ. 11α του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, για το Δήμο και για τον Ο.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης για το έτος  2022
 10. Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα : α) Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, β) Παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών, γ) Ειδικών Επιτροπών για την παραλαβή προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογή της παραγρ. 11, του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 και δ) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, για την παραλαβή προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, για το Δήμο και για τον Ο.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης για το έτος  2022
 11. Απόδοση πάγιας προκαταβολής
 12. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
 13. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 21297/17-12-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 14. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 21298/17-12-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 15. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 21299/17-12-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 16. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 21300/17-12-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 17. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 21301/17-12-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 18. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 21302/17-12-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών

                                                                                  

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2022 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT