•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 24/09/2021

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16004

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020, 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-09-2021  εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «Δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 30η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.,  κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση απολογισμού - ισολογισμού και έκθεσης ορκωτού λογιστή διαχειριστικής χρήσης 2015 του «Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης» (Ο.Π.Α.Π.)
 2. Έγκριση απολογισμού - ισολογισμού και έκθεσης ορκωτού λογιστή διαχειριστικής χρήσης 2016 του «Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης» (Ο.Π.Α.Π.)
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου: «”Καθαρισμός Λεκάνης Αναρρύθμισης και προσβάσεων προς αυτήν” στην περιοχή της λίμνης Κορώνειας», με συμβαλλόμενα μέρη : α) το Δήμο Βόλβης, ως Φορέα Εισήγησης του Έργου, β) την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ως Φορέα Υλοποίησης του Έργου, γ) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρώτο Συμβουλευτικό Φορέα του Έργου και δ) το Δήμο Λαγκαδά, ως Δεύτερο Συμβουλευτικό Φορέα του Έργου.
 4. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά το έργο «Διαμόρφωση του χώρου και ανάπτυξη των βασικών υποδομών του Κεντρικού Πράσινου Σημείου»
 5. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά το έργο «Αναβάθμιση υπαίθριων χώρων Σταυρού» » και κατακύρωση  
 6. Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 12676/29-07-2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου για παράταση του συμβατικού χρόνου
 7. Επικύρωση της απόφασης Δημάρχου 338/2021
 8. Διαγραφές ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Βόλβης
 9. Απαλλαγή υπολόγου από το 640/2021 ένταλμα προπληρωμής
 10. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση παραβόλου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Βόλβης 
 11. Απόδοση πάγιας προκαταβολής
 12. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
 13. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 16001/24-09-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 14. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 16002/24-09-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 15. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 16003/24-09-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 16. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 4/10 διορθωτική πράξη εφαρμογής Σταυρού, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΑΘΗΝΑΣ
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/371 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΗΛΙΑ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΣΙΣΛΙΚΛΗ
 18. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/371 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΤΚΙΔΗ
 19. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΗΛΙΑ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΣΙΣΛΙΚΛΗ , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/371 Δ.Π.Ε. Βρασνών
 20. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΤΚΙΔΗ , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/371 Δ.Π.Ε. Βρασνών
 21. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΗΛΙΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/11 Δ.Π.Ε. Βρασνών
 22. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/450 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΣΑΡΑΔΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ, χήρας ΚΑΖΑ ΑΝΕΣΤΗ
 23. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/450 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΚΑΖΑ ΑΝΕΣΤΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ και της ΦΑΝΗΣ
 24. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/518 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 25. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας του ΜΕΝΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/4 Δ.Π.Ε. Σταυρού
 26. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας του ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΑΝΤΩΝΙΑΣ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 27. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας της ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 28. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας της ΚΑΡΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΖΗΝΟΒΙΑΣ συζ. ΠΑΡΔΑΛΑ ΗΛΙΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71/708 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 29. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας του ΦΟΥΝΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT