•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 07 Σεπτεμβρίου 2021


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 03/09/2021

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14803

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020, 426/77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/ 30-08-2021 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «Δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 7η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.,  κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (καλλιεργήσιμη γη) στη Δ.Ε. Ρεντίνας (Μικρή Βόλβη) και στη Δ.Ε. Αρέθουσας (Λίμνη) 
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (καλλιεργήσιμη γη) στη Δ.Ε. Απολλωνίας (Πλατεία - Κοινότητας Περιστερώνα) 
 3. Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του υπ’ αριθ. 1/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. Βόλβης για την προμήθεια με τίτλο: «Συστήματα Τηλεμετρίας Διαρροών και Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας Δικτύου Άρδευσης Δήμου Βόλβης»
 4. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά το έργο «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Στίβου της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης»
 5. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά το έργο «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης και εξωτερικού υδραγωγείου για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Απολλωνίας, Κοκκαλούς και Μοδίου της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου Δήμου Βόλβης» και κατακύρωση  
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή – Βελτίωση Δασικού Πυροφυλακίου Δ. Βόλβης» Ν. Θεσσαλονίκης 
 7. Έγκριση παράτασης ισχύος των προσφορών των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Δημαρχείου Σταυρού» και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 93834
 8. Έγκριση παράτασης ισχύος των προσφορών των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Στίβου της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης» και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 95306
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης 58.680,00 € (Προϊόν ΥΠ. ΕΣ. –  Γ΄ κατανομή) και υπολοίπου ποσού έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2021 και κατανομή των πιστώσεων στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης
 10. Λήψη Απόφασης για την παραλαβή και έγκριση της Έκθεσης Εκκαθάρισης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και του σχεδίου του τελικού Συγκριτικού Πίνακα της Σύμβασης με τίτλο «Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Εγνατίας και μελέτες Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής περιοχών των οικισμών : α) Προφήτη και Μικροκώμης Δ.Δ. Προφήτη, β) Βαγιοχωρίου και Νυμφόπετρας Δ.Δ. Νυμφόπετρας, γ) Σχολαρίου Δ.Δ. Σχολαρίου, δ) Ευαγγελίσμού Δ.Δ. Ευαγγελισμού» του πρώην Δήμου Εγνατίας, με διαχωρισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε νόμιμο και μη νόμιμο, κατ’ εφαρμογή της C-601/10 Απόφασης του Δ.Ε.Ε., τα οποία εκπονήθηκαν από το ΔΕΠΑΝ, στα πλαίσια υλοποίηση της από 12-08-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλβης και του ΔΕΠΑΝ, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑΣ» (ΑΔΑ : ΨΝ7Γ46ΜΩΧΑ-22Κ)
 11. Λήψη Απόφασης για την παραλαβή και έγκριση της Έκθεσης Εκκαθάρισης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και του σχεδίου του τελικού Συγκριτικού Πίνακα της Σύμβασης με τίτλο «Αποτύπωση - Κτηματογράφηση – Υψομετρική Μελέτη, Πολεοδομική Μελέτη και Μελέτη Πράξης Εφαρμογής στο έδαφος των οικισμών : α) Αρέθουσας, β) Φιλαδελφίου, γ)Ξηροποτάμου, δ) Ανοιξιάς, ε) Σκεπαστού, στ) Λίμνης, ζ) Μαυρούδας, η ) Λευκούδας, καθώς και η ανάλογη Μελέτη για τους οικισμούς Άνω και Κάτω Στεφανινών, για τους οποίους θα ληφθεί υπόψη η υπάρχουσας εργασία Κτηματογράφησης», του πρώην Δήμου Αρέθουσας, με διαχωρισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε νόμιμο και μη νόμιμο, κατ’ εφαρμογή της C-601/10 Απόφασης του Δ.Ε.Ε., τα οποία εκπονήθηκαν από το ΔΕΠΑΝ, στα πλαίσια υλοποίηση της από 12-08-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλβης και του ΔΕΠΑΝ, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑΣ» (ΑΔΑ : ΨΝ7Γ46ΜΩΧΑ-22Κ)
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη - ΔΕΠΑΝ», για την παροχή της υπηρεσίας με αντικείμενο την υλοποίηση της Πράξης «Εκκαθάριση των συμβάσεων Πολεοδομικών Μελετών των πρώην Δήμων Αρέθουσας και Εγνατίας του Δήμου Βόλβης» από τον φορέα Υλοποίησης (ΔΕΠΑΝ) για λογαριασμό του Κυρίου των Πολεοδομικών Μελετών (Δήμου Βόλβης) 
 13. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14715/02-09-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών  
 14. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14716/02-09-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών  
 15. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14717/02-09-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών  
 16. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14718/02-09-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών  
 17. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14719/02-09-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών  
 18. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14801/03-09-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών  
 19. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14802/03-09-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών  
 20. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/245 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΤΟΓΑ ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΠΑΣΧΑΛΗ, το γένος ΙΩΑΝΝΗ και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗ
 21. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/245 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΤΟΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ και της ΜΑΡΙΑΣ, συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΓΚΑΛΗ
 22. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/245 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΤΟΓΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ και της ΜΑΡΙΑΣ, συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΤΙΝΗ
 23. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/416 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ και της ΦΑΝΗΣ
 24. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/416 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ και της ΦΑΝΗΣ, συζ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 
 25. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΤΟΓΑ ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΠΑΣΧΑΛΗ, το γένος ΙΩΑΝΝΗ και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/245 Δ.Π.Ε. Βρασνών
 26. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΤΟΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ και της ΜΑΡΙΑΣ, συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΓΚΑΛΗ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/245 Δ.Π.Ε. Βρασνών
 27. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΤΟΓΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ και της ΜΑΡΙΑΣ, συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΤΙΝΗ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/245 Δ.Π.Ε. Βρασνών
 28. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ και της ΦΑΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/416 Δ.Π.Ε. Βρασνών
 29. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ και της ΦΑΝΗΣ, συζ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/416 Δ.Π.Ε. Βρασνών
 30. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/236 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΓΚΙΡΙΖΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, συζ. ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 31. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/236 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΙΟΥΛΙΑΣ, συζ. ΓΚΙΡΙΖΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ
 32. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ και της ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 33. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΚΛΩΝΑΡΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 34. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΤΖΙΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΣΧΟΛΙΝΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 35. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1040 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT