•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 25/06/2021

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10140

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «Δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.,  κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή αιτήματος ένταξης του Δήμου Βόλβης σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών στα πλαίσια της 1ης Τροποποίησης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο. 11/2017
 2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση παραβόλου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Βόλβης 
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών Δήμου Βόλβης (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ κατανομή ΚΑΠ έτους 2021)
 4. Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ. ΕΣ., ποσού 18.845,70 € για το Δήμο Βόλβης, για την κάλυψη δαπανών Δήμων παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020 
 5. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης υποβολής πρότασης έργου και αιτήματος ένταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) στις Περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας και την Περιφέρεια Κρήτης, εξαιρουμένων των νησιωτικών Περιφερειών και Δήμων», του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία ΣΜΑ Βρασνών Δήμου Βόλβης»
 6. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης υποβολής πρότασης έργου και αιτήματος ένταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Ασπροβάλτας Δήμου Βόλβης»
 7. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά το έργο «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Δημαρχείου Σταυρού» και κατακύρωση  
 8. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 573/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Βόλβης, περί συγκρότησης επιτροπής διαπραγμάτευσης του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 κατ’ εφαρμογή των νέων ισχυουσών διατάξεων του Ν. 4782/2021
 9. Επικύρωση της απόφασης Δημάρχου 178/2021
 10. Επικύρωση της απόφασης Δημάρχου 186/2021
 11. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
 12. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 10126/25-06-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 13. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 10127/25-06-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 14. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 10128/25-06-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 15. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1561 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
 16. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/301 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΛΕΝΗΣ
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/301 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
 18. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/301 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ συζ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ
 19. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/400 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΠΑΥΛΟΥ του ΠΕΓΙΟΥ ή ΠΕΪΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ
 20. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 21. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΛΟΓΙΑΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ συζ. ΔΕΔΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 22. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΖΑΒΛΙΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 23. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΡΩΦΑΛΙΚΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΧΑΪΔΩΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 24. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΔΑΦΝΗΣ συζ. ΡΩΦΑΛΙΚΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 25. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΤΖΟΥΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΤΕΛΛΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 26. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΞΟΒΕΡΗ ΘΑΛΕΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ συζ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/291 Δ.Π.Ε. Βρασνών          

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT