•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 10/05/2021

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6553

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «Δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 14η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι, κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης 57.850,00 € (Προϊόν ΥΠ. ΕΣ.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2021 – Β΄ κατανομή
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 73.000,00 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. από Κ.Α.Π. έτους 2021, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
 3. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά το έργο  «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης και εξωτερικού υδραγωγείου για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Απολλωνίας, Κοκκαλούς και Μοδίου της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου Δήμου Βόλβης» 
 4. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4797/2021
 5. Διενέργεια συμψηφισμών και διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
 6. Απαλλαγή υπολόγου από το 193/2021 ένταλμα προπληρωμής
 7. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για : α) Συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του ΥΠΕΣ, β) Υποβολή της Πράξης  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟY ΒΟΛΒΗΣ» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05 (ΑΔΑ: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3), γ) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), δ) Εξουσιοδοτήσεις της Οικονομικής Επιτροπής για το θέμα
 8. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για : α) Συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος  «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονας Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» του ΥΠΕΣ, β) Υποβολή της Πράξης  «Συντήρηση σχολικών μονάδων και προσβασιμότητα ΑμΕΑ σε χώρους παραλιών κολύμβησης του Δήμου Βόλβης» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ10 (ΑΔΑ: 618Β46ΜΤΛ6-749), γ) Αποδοχή της κάλυψης με ιδίους πόρους του ποσού που ενδέχεται να προκύψει από τη διαφορά της χρηματοδότησης από το συνολικό Προϋπολογισμό της προτεινόμενης Πράξης, δ) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), ε) Εξουσιοδοτήσεις της Οικονομικής Επιτροπής για το θέμα
 9. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για : α) Συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκληση» του ΥΠΕΣ, β) Υποβολή της Πράξης «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08 (ΑΔΑ: 6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4), γ) Εξουσιοδοτήσεις της Οικονομικής Επιτροπής για το θέμα
 10. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για : α) Συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του ΥΠΕΣ, β) Υποβολή της Πράξης  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12 (ΑΔΑ: 6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3), γ) Εξουσιοδοτήσεις της Οικονομικής Επιτροπής για το θέμα
 11. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για : α) Συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» του ΥΠΕΣ, β) Υποβολή της Πράξης  «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ14 (ΑΔΑ: 68Ν346ΜΤΛ6-ΧΤΔ), γ) Εξουσιοδοτήσεις της Οικονομικής Επιτροπής για το θέμα
 12. Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με την εταιρεία «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη - ΔΕΠΑΝ» για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου στο Δ.Δ. Βρασνών» 
 13. Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με την εταιρεία «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη - ΔΕΠΑΝ» για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ανέγερση Παιδικού Σταθμού Δ.Δ. Σταυρού»
 14. Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με την εταιρεία «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη - ΔΕΠΑΝ» για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Νέων Βρασνών Δήμου Βόλβης»
 15. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 181/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Βόλβης 
 16. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 387/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Βόλβης 
 17. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 6534/10-05-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών 
 18. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 6535/10-05-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών 
 19. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 6536/10-05-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών 
 20. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 6538/10-05-2021 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT