•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 12/03/2021

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3651

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «Δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 16η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι,  κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022 - 2025
 2. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2021
 3. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από Κ.Α.Π. για το έτος 2021
 4. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης, οικονομικού έτους 2020
 5. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης, οικονομικού έτους 2020
 6. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών που αφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 93834 και τίτλο «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Δημαρχείου Σταυρού»
 7. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών, που αφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 95198 και τίτλο «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης και εξωτερικού υδραγωγείου για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Απολλωνίας, Κοκκαλούς και Μοδίου της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου Δήμου Βόλβης»
 8. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών, που αφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 95200 και τίτλο «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Νικομηδινού της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης»
 9. Επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου Έργου της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης και εξωτερικών υδραγωγείων για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου και της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης» ως προς το χρονοδιάγραμμα
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση υπαίθριων χώρων Σταυρού», προϋπολογισμού 860.000,00 € με το ΦΠΑ 24%, κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.
 11. Τροποποίηση σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα του παραδοτέου του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη και υλοποίηση του έργου "Μονοπάτια προσβάσιμου τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς (Pathways of accessible heritage tourism)" με ακρωνύμιο "Access2Heritage" στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014- 2020»
 12. Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 13614/26-08-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσίας, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου για παράταση του συμβατικού χρόνου
 13. Αποδοχή χρηματοδότησης 131.880,00 € από ΥΠ. ΕΣ. για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βόλβης 
 14. Επικύρωση της απόφασης Δημάρχου 69/2021
 15. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1292 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΜΑΚΑΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ συζ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΖΙΚΗ
 16. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/14 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 18. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΔΗ ΠΑΣΧΑΛΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΚΡΙΒΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 19. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/89 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΠΕΝΕΒ ΕΜΙΛ του ΓΙΑΝΚΟ και της ΕΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
 20. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 21. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 4/10 διορθωτική πράξη εφαρμογής Σταυρού, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΣΕΡΑΦΕΙΑΣ συζ. ΚΟΥΡΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ το γένος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΜΙΔΗ
 22. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 4/10 διορθωτική πράξη εφαρμογής Σταυρού, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΣΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ το γένος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΑΓΔΙΛΕΝΗ
 23. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 4/10 διορθωτική πράξη εφαρμογής Σταυρού, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ το γένος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΜΙΔΗ
 24. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 4/10 διορθωτική πράξη εφαρμογής Σταυρού, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ συζ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΥΡΙΔΟΥ το γένος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΜΙΔΗ

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT