•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 18/02/2021

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2411

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «Δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 22α Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης έτους 2021
 2. Έγκριση προϋπολογισμού του «Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης» (Ο.Π.Α.Π.) έτους 2021
 3. Έγκριση προϋπολογισμού του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης» (Ο.Κ.Π.Α.Π.) έτους 2021
 4. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4772/2021
 5. Επικαιροποίηση της 535/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός δημοτικών υπαλλήλων, ως μέλη της επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη μελών επιτροπών διαγωνισμού από το Μη.Μ.Ε.Δ., για το έτος 2021
 6. Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αντικατάσταση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου από πηγές Νερού Μάνα – υφιστάμενη δεξαμενή Αρέθουσας» Δήμου Βόλβης
 7. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Βόλβης»
 8. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου και αιτήματος ένταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους», του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης 57.850,00 € (Προϊόν ΥΠ. ΕΣ.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2021 – Α΄ κατανομή
 10. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 237.658,40 ευρώ, για την ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Βόλβης» με Κωδικό ΟΠΣ 5026226, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
 11. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση παραβόλου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Βόλβης 
 12. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για λήψη αντιγράφου συμβολαίου και πιστοποιητικού μεταγραφής, για δικαστική χρήση
 13. Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 13614/26-08-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσίας, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου για παράταση του συμβατικού χρόνου
 14. Τροποποίηση όρων του με αρ. πρωτ. 21831/24-12-2020 μισθωτηρίου συμβολαίου, μεταξύ Δήμου Βόλβης και Ε.Τ.Ε. Α.Ε., κατόπιν αιτήματος του τραπεζικού ιδρύματος    

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT