•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 13/11/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.19367

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθ. 163/33282/29-05-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «Δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 18η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Ξηροποτάμου - Λίμνης» Δήμου Βόλβης, με αναθεώρηση
 2. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού του έργου «Συντηρήσεις - μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Βόλβης»
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Δημαρχείου Σταυρού», προϋπολογισμού 115.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24% , κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Δημαρχείου Σταυρού»
 5. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του υπ’ αριθ. 1/2019 Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δήμου Βόλβης, για την παροχή υπηρεσιών: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Βόλβης»
 6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Μουσεία που συνδέουν πολιτισμούς που συνδέουν τους ανθρώπους" με ακρωνύμιο "CONNECT" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG IPA Cross - Border Cooperation “Greece - Republic of North Macedonia  2014-2020” Programme»
 7. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 4 και 15 του Ν. 4690/2020
 8. Απόδοση πάγιας προκαταβολής
 9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2020 απόφασης Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Π. με θέμα «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020»
 10. Επικύρωση της απόφασης Δημάρχου 437/2020
 11. Έγκριση της καταβολής αναδρομικών που αφορούν σε αντιμισθία Αντιδημάρχου, μετά από τελεσίδικη αθωωτική απόφαση δικαστηρίου
 12. Λήψη γνωμοδοτικής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης απόφασης, περί αποδοχής ή μη της με αρ. εισ. 19346/13.11.2020 αιτήσεως του μισθωτή του δημοτικού αγρού με αρ. 29 (από το αρχικό αγροτεμάχιο με αρ. 24) της Κοινότητας Στεφανινών της Δ.Ε. Αρέθουσας, περί συναινετικής λύσης του με αρ. πρωτ. 12266/10.7.2018 μισθωτηρίου συμβολαίου
 13. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 18994/06-11-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 14. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 18995/06-11-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 15. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19091/09-11-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 16. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19092/09-11-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 17. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19354/13-11-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 18. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19356/13-11-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 19. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19357/13-11-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 20. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19358/13-11-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 21. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19361/13-11-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 22. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19362/13-11-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 23. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/256 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 24. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ συζ. ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/256 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 25. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΑΡΜΕΝΗ ΚΟΣΜΑ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 26. Καθορισμός τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ συζ. ΑΡΜΕΝΗ ΚΟΣΜΑ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT