Εκτύπωση

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 23/10/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 18167

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 27ηΟκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2020
2. Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Προφήτηκαι στην Κοινότητα ΣχολαρίουΔ.Ε. Εγνατίας Δήμου Βόλβης
3. Διενέργεια συμψηφισμού και διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
4. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 4 και 15 του Ν. 4690/2020 
5. Αποδοχή χρηματοδότησης 2.199.977,22 € από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020 για "Συστήματα τηλεμετρίας διαρροών και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης Δήμου Βόλβης", σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1604/13-03-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ)
6. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Μουσεία που συνδέουν πολιτισμούς που συνδέουν τους ανθρώπους" με ακρωνύμιο "CONNECT" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG IPA Cross - BorderCooperationGreeceRepublicofNorthMacedonia2014-2020” Programme»
7. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 18071/22-10-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών  
8. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 18072/22-10-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών  
9. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία τωνΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ του ΜΠΑΤΗ ΑΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/166 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
10. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΑΤΑΛΗ ΟΔΥΣΣΕΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
11. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΤΣΕΛΙΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συζ. ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΤΑΛΗ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
12. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ του ΠΛΟΥΜΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών
 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ