Εκτύπωση

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 10/09/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14839

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

    

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 14η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 2. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του υπ’ αριθ. 1/2019 Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δήμου Βόλβης, για την παροχή υπηρεσιών: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Βόλβης»
 3. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Ξηροποτάμου - Λίμνης» Δ. Βόλβης, με αναθεώρηση
 4. Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Νέας Μαδύτου
 5. Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Μοδίου
 6. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Βόλβης
 7. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 15 του Ν. 4690/2020
 8. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14363/04-09-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 9. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14364/04-09-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 10. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14365/04-09-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 11. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14366/04-09-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 12. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14509/07-09-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 13. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14510/07-09-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 14. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14511/07-09-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 15. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14576/08-09-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 16. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14733/09-09-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 17. Ορισμός συμβολαιογράφου σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14831/10-09-2020 αίτημα για τη σύνταξη συμβολαίου
 18. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1469 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ του ΚΟΚΟΤΑ ΖΗΣΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ
 19. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/346 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ
 20. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/346 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ