Εκτύπωση

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 25/08/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13529

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 27η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   Η πρόσκληση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για λόγους τήρησης προθεσμιών, για λόγους Δημοτικού συμφέροντος  και  για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου,  καθώς είναι απαραίτητη η άμεση λήψη της απόφασης που αφορά την Αποδοχή Χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α. προς τρίτους, αφού μετά την έκδοση της από 22/08/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄ 161/22-08-2020), την απόφαση λαμβάνει πλέον η Οικονομική Επιτροπή και σύμφωνα με το άρθρο 5 του σχετικού εγγράφου, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων πρέπει να έχουν εξοφληθεί μέχρι 31/08/2020 (θέμα 1), είναι απαραίτητη η λήψη των αποφάσεων που αφορούν Αποδοχή Χρηματοδοτήσεων από το ΥΠ.ΕΣ. για τη συντήρηση  των σχολικών κτιρίων και τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας, διότι από 01/09/2020 ξεκινάει το Σχολικό Έτος (θέματα 2 & 3),  είναι απαραίτητη η λήψη εισηγητικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ., για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου  μας, ώστε να εισαχθεί ως θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο (θέμα 4), για να εκπροσωπηθεί νομικά ο Δήμος άμεσα (θέμα 5) και ο φάκελος με την πρόταση χρηματοδότησης προς το Ταμείο Αλληλεγγύης, πρέπει να αποσταλεί μέχρι τις 31/08/2020 (θέμα 6).

 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ