Εκτύπωση

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 21/05/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6907

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 25η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι, κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για καθορισμό ανταλλάγματος για την παραχώρηση απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού – παραλίας στο Δήμο Βόλβης 
  2. Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας - πυροπροστασίας Δήμου Βόλβης, έτους 2020
  3. Πρόσληψη ναυαγοσωστών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Βόλβης, έτους 2020
  4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΔΕΔΔΗΕ
  5. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 6590/15-05-2020 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ