Εκτύπωση

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 19/07/2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16446

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 23η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 1. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προσωρινές Εγκαταστάσεις Στέγασης για την Κάλυψη Επειγουσών Αναγκών της Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης του Σχολείου της Τ.Κ. Αρέθουσας του Δήμου Βόλβης»
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού επαγγελματικού οικοπέδου στη Δ.Κ. Ασπροβάλτας της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου
 3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής
 4. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 16462/19-07-2019 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 5. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 16463/19-07-2019 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 6. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 16464/19-07-2019 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 7. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ της ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΛΕΝΗΣ συζ. ΛΑΜΠΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/549 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 8. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ του ΙΟΡΔΑΝΗ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/1489 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 9. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ του ΜΠΟΝΟΒΑ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 10. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1505 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΦΕΝΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και της ΑΝΤΩΝΙΑΣ, συζ. ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΗ
 11. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1489 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ του ΙΟΡΔΑΝΗ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
 12. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1471 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ της ΜΟΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ και της ΘΕΟΔΟΥΛΑΣ συζ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΒΟΥΣΒΟΥΚΗ
 13. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/1271 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ
 14. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΦΥΣΣΟΥΝΑ ή ΦΥΣΟΥΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ,σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/71Δ.Π.Ε. Βρασνών
 15. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΗΛΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΛΕΝΗΣ,σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/97Δ.Π.Ε. Βρασνών
 16. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/314 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΣΤΕΛΛΑΣ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΓΚΟΤΗ ή ΡΟΓΓΟΤΗ, το γένος ΘΕΟΦΑΝΗ και ΑΝΝΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/314 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΘΕΟΦΑΝΗ και της ΑΝΝΑΣ
 18. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/71 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΦΥΣΣΟΥΝΑ ή ΦΥΣΟΥΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ
 19. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/97 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΗΛΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΛΕΝΗΣ

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ