•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019


ellhnik_dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 12/4/2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7466

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 16η του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση από κ. Δήμαρχο

(Εισηγήτρια κ. Καπετανικόλα Ε.)

 1. Έγκριση συμμετοχής, αποδοχή χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δήμου Βόλβης να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για την ορθή και σύμφωνη με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία υλοποίηση του έργου: «Πράσινες Αστικές Περιοχές –Καλύτερο μέρος να ζεις / GreenUrbanTerritories – BetterPlacetoLive» με ακρωνύμιο «GUT-BPL».
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου και αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI»,στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
 3. Καθορισμός των οριογραμμών τμήματος ρέματος στο αγρόκτημα Νικομηδινού.

  (Εισηγητής πρόεδρος ΟΚΠΑΠ κ. Στοϊτσας Αντώνιος)

 4. Έγκριση για τον Καθορισμό  τροφείων και κριτηρίων μοριοδότησης των αιτούντων γονέων για την φιλοξενία των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης  για την σχολική περίοδο 2019-2020.

  (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Θωμά Νικόλαος)

 5. Αποδοχή χρηματοδότησης 298.091,99 € από ΥΠ.ΕΣ. για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.
 6. Υποβολή προτάσεων ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης.
 7. Υποβολή πρότασης ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης.
 8. Οικονομική ενίσχυση Δημότη.

  (Εισηγητής Αν/ρχος Κ. Καρακίτσος Απόστολος)

 9. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων 2018 της Ε.Π.Ζ. Δήμου Βόλβης.
 10. Περί διατήρησης ή κατάργησης θέσης κενωθέντος περιπτέρου Δήμου Βόλβης.
 11. Αίτημα πολίτη για άρση απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή του Ν. 4315/2014.
 12. Αίτηση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Ασπροβάλτας
 13. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, Α΄ τριμήνου 2019.
 14. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο αριθ. 642 αγροτεμάχιο (Ο.Δ. 1930) της Τ.Κ. Νικομηδινού Δήμου Βόλβης.
 15. Έγκριση των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων Δήμου Βόλβης για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ.

  (Εισηγητής Δήμαρχος –κ. Λιάμας Διαμαντής)

 16. Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2020-2023.
 17. Τροποποίηση της αριθ. 20/2019 απόφασης Δ.Σ. περί τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου και λήψη νέας σύμφωνα με οδηγίες του αριθ. Πρωτ. 4947/24-01-2019 εγγράφου της Δ/νσης Προσωπικού Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ..
 18. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, έτους 2019.
 19. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλβης και του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας για την Πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», έγκριση κειμένου, παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής και ορισμών μελών Επιτροπών.
 20. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη αναγκών υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου.
 21. Πρόσληψη προσωπικού έως τρείς μήνες για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας – πυροπροστασίας.  Ναυαγοσώστες.
 22. Πρόσληψη ναυαγοσωστών με 2μηνες & 3μηνες συμβάσεις για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου.
 23. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης, οικονομικού  έτους 2017.
 24. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης, οικονομικού  έτους 2017.
 25. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης, οικονομικού  έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT