Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σταυρός 24/10/2018

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19796 
8η συνεδρίαση 2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν. 3852/10 σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού, την 29η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00π.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Γνωμοδότηση σχετικά με αίτηση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Ασπροβάλτας
  2. Υλοτομία δένδρων στο νεκροταφείο Προφήτη
  3. Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την εκμίσθωση τμημάτων δημοτικών ακινήτων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων

ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Καρακίτσος Απόστολος