Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σταυρός 19/10/2018

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19575 
7η συνεδρίαση 2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν. 3852/10 σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού, την 23η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Γνωμοδότηση σχετικά με αίτηση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Ασπροβάλτας
  2. Υλοτομία δένδρων στο νεκροταφείο Προφήτη

ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Καρακίτσος Απόστολος