Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 12/10/2018

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19059

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 17η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2018
 2. Έγκριση πληρωμής της δικαστικής απόφασης υπ’ αρ. Α1663/2018 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
 3. Έγκριση πληρωμής της δικαστικής απόφασης υπ’ αρ. Α1662/2018 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
 4. Έγκριση πληρωμής της δικαστικής απόφασης υπ’ αρ. Α1272/2018 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
 5. Έγκριση πληρωμής της δικαστικής απόφασης υπ’ αρ. 524/2018 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης
 6. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
 7. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19051/12-10-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 8. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19052/12-10-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 9. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19053/12-10-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 10. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19054/12-10-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 11. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19055/12-10-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 12. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 19056/12-10-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 13. Αίτηση για καθορισμό τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΣΙΩΤΑ ΤΑΚΗ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 14. Αίτηση για καθορισμό τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 15. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ του ΖΙΓΚΙΡΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και της ΑΝΝΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/441 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας
 16. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 71/441 διορθωτική πράξη εφαρμογής Ασπροβάλτας, που αφορά στην ιδιοκτησία των ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ του ΖΙΓΚΙΡΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και της ΑΝΝΑΣ
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΚΑΤΡΙΛΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009  Π.Ε. Βρασνών
 18. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΚΑΤΡΙΛΑΚΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009  Π.Ε. Βρασνών
 19. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/147 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΦΩΤΟΥΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ συζ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 20. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 4/77 διορθωτική πράξη εφαρμογής Σταυρού, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 21. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 4/77 διορθωτική πράξη εφαρμογής Σταυρού, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 22. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 4/77 διορθωτική πράξη εφαρμογής Σταυρού, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συζ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
 23. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 4/77 διορθωτική πράξη εφαρμογής Σταυρού, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ