Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 14/09/2018

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16852

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 18η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Επικύρωση της απόφασης Δημάρχου 292/2018
 2. Επικύρωση της απόφασης Δημάρχου 293/2018
 3. Επικύρωση της απόφασης Δημάρχου 294/2018
 4. Επικύρωση της απόφασης Δημάρχου 316/2018
 5. Έγκριση πληρωμής της δικαστικής απόφασης υπ’ αρ. 1208/2018 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
 6. Απαλλαγή υπολόγου από το 488/2018 ένταλμα προπληρωμής
 7. Απόδοση πάγιας προκαταβολής
 8. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
 9. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 15880/31-08-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 10. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 15881/31-08-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 11. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 15883/31-08-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 12. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 15886/31-08-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 13. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 16844/14-09-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 14. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με το αριθ. πρωτ. 16845/14-09-2018 αίτημα για παροχή νομικών υπηρεσιών
 15. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ συζ. ΠΟΝΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας
 16. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/309 Δ.Π.Ε. Βρασνών
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ χήρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ το γένος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/309 Δ.Π.Ε. Βρασνών
 18. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/309 Δ.Π.Ε. Βρασνών
 19. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/309 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ
 20. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/309 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ χήρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ το γένος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ
 21. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/309 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ
 22. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/300 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΣΑΒΒΑ και της ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ
 23. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/300 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία του ΛΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΟΥ και της ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ
 24. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/300 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στην ιδιοκτησία της ΛΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ